Volledig scherm
Het gemeentehuis aan het Kerkplein, waar ook de markt wordt gehouden. © Theo Peeters

Heumen onderzoekt 'anders werken'

MALDEN Het Utrechtse adviesbureau Ynno onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om het gemeentehuis in Malden te moderniseren. Dat betekent niet alleen een andere manier van werken ín het gemeentehuis, maar kan ook uitmonden in een grondige aanpak ván het gemeentehuis. 

Wat er precies met het pand aan het kerkplein gaat gebeuren is nog onduidelijk. Vast staat in ieder geval dat het nieuwe college het gemeentebestuur opener en toegankelijker wil maken voor de inwoners. ,,Niet alleen voor mensen die hier moeten zijn voor een afspraak, maar ook voor iemand die hier bijvoorbeeld even zijn laptop neer wil zetten om er een uurtje te werken", zegt een woordvoerder.

In de onlangs door de raad vastgestelde Kadernota 2019-2022 - waarin het gemeentelijk beleid voor de komende jaren is vastgelegd - staat slechts een zin over de voorgenomen 'opknapbeurt': 'Het gemeentehuis passen wij aan voor de gewenste naar buiten toe gerichte en flexibele uitvoering van onze taken'. Financieel wordt uitgegaan van een jaarlijkse uitgave van 55.000 euro. Daarmee moet dan een investering van mogelijk vele tonnen betaald worden.

Quote

Het gebouw is niet echt meer van deze tijd

Jan-Peter Kastelein

Wat de zin in de kadernota concreet betekent, wordt waarschijnlijk pas duidelijk wanneer het onderzoek van Ynno vorm krijgt in een voorstel aan de raad. Jan-Peter Kastelein van Ynno: ,,Wat wij gedaan hebben is bekijken welke mogelijkheden er zijn om de dienstverlening te verbeteren en wat er moet gebeuren om ambtenaren daarin te ondersteunen. Dan heb je het over de organisatie, informatietechnologie, over de wijze waarop je met personeel omgaat en over het gebouw zelf. Het pand komt wat ons betreft niet op de eerste plaats, maar we hebben wel aangegeven wat de mogelijkheden zijn, ook als je zou kijk naar herbestemming wanneer besloten wordt het pand te verlaten. Want duidelijk is wel: het gebouw is niet echt meer van deze tijd." Daarbij gaat het onder meer om kernbegrippen als 'transparantie' en 'betrokkenheid van de burgers'. ,,Het pand heeft duidelijk niet de openheid die de gemeente zoekt. Daarbij, er zijn nu drie balies, ook niet erg efficiënt." 

Raadszaal

Al eerder sprak de Maldense raad over een renovatie van het gemeentehuis. Harry Smeets (fractievoorzitter VVD): ,,Het gebouw is nu een jaar of twintig oud en voldoet niet meer aan de eisen die we nu stellen. Ambtenaren zitten verstopt op de eerste en de tweede verdieping,  dat wil je niet meer. Daar komt bij dat wij als raad ook hebben voorgesteld om de raadszaal van de eerste verdieping naar de begane grond te verhuizen. Daar is het ruimer - we zitten nu wel erg krap - maar het is ook een manier om de politiek voor mensen buiten zichtbaarder en hopelijk wat uitnodigender te maken."

Herman Katteler (fractievoorzitter van DGH) is wat afwachtender: ,,Ik heb de opdracht zoals die gegeven is aan Ynno opgevraagd, kan er nu dus nog niet echt iets over zeggen. Maar ik hoop niet dat hier straks een of ander megalomaan project uit rolt."

Algemeen Dagblad gebruikt je persoonsgegevens om deze reactie te kunnen plaatsen. Meer informatie vind je in ons privacy statement

In samenwerking met indebuurt Nijmegen