Volledig scherm
De A7 © Google Streetview

Miljoeneninvesteringen in bereikbaarheid regio Zaandam, extra rijstrook voor A7

Het kabinet en de lokale overheden zijn het eens geworden over investeringen om de bereikbaarheid in de regio Zaandam-Hoorn te verbeteren. Het gaat om 539 miljoen euro dat wordt besteed aan extra rijstroken voor de A7 en de A8, werk aan het lokale wegennet, fietspaden en het openbaar vervoer. Dat schrijft Medemblik Actueel.

Met het pakket aan maatregelen moet ook woningbouwontwikkeling in de regio mogelijk zijn. 

Al die werkzaamheden kunnen voor flink wat over last zorgen. Vandaar dat Rijkswaterstaat samen met wegbeheerders en gemeenten er alles aan gaat doen om de hinder van de maatregelen zoveel mogelijk te beperken. 

Zo zullen er altijd goede alternatieve routes beschikbaar zijn. En wordt er ingezet op het verbeteren van de data, zodat de informatievoorziening over de werkzaamheden verbetert. 

Ook wordt er gepraat met het bedrijfsleven en de vervoerssector over manieren om de drukte tijdens de spits te verminderen.