Volledig scherm
Sportverenigingen hoeven in 2020 minder huur te betalen voor jeugdleden die gebruik maken van sporthal De Kolk. © Reinier van Willigen

Minder zaalhuur in 2020 voor
binnensportclubs Oldenzaal

OLDENZAAL - Een klein meevallertje voor de binnensportverenigingen in Oldenzaal. Bij het vaststellen van de nieuwe tarievenlijst 2020 worden zij ontzien en betalen ze -in sommige zalen- iets minder huur dan vorig jaar. 

Vanuit de clubs kwam bij de gemeente het verzoek binnen om de huurtarieven te vereenvoudigen. Tijdens een brainstormsessie is toen onder meer gekeken naar de haalbaarheid van een eenheidstarief. Voor verenigingen met veel jeugdleden pakt dit echter ongunstig uit. Wel is nu afgesproken dat clubs in de zomervakanties niet hoeven te betalen voor de jeugd op het moment dat een zaal niet wordt gebruikt. Over de gehele linie zijn de tarieven voor de binnensport naar beneden afgerond op hele bedragen.  

Hogere huur, meer contributie

Dat de gemeente de binnensportverenigingen nu wil ontzien, heeft meerdere oorzaken. In het verleden zijn de tarieven voor deze huurders al twee keer met 25 procent verhoogd. Vorig jaar werd ook het BTW-tarief (6 procent) doorberekend naar de clubs. Het college stelt dat binnensportverenigingen weinig tot geen opbrengsten uit de horeca hebben. Een stijging van de huurtarieven kunnen ze alleen maar opvangen door de eigen contributie te verhogen.

Gebaar van zeven mille

Reden voor de gemeente om de gebruikelijke indexering van 2,2 procent achterwege te laten. In plaats daarvan worden de tarieven voor sommige sportruimtes naar beneden bijgesteld, waardoor de bewuste verenigingen minder huur hoeven te betalen. Deze tegemoetkoming scheelt de gemeente maximaal zevenduizend euro aan huurinkomsten. Een tegenvaller die binnen de begroting kan worden opgevangen. Waar de huur wél wordt verhoogd, is die stijging minimaal.