Volledig scherm
De incidenten met gevaarlijke stoffen op het spooremplacement in Oldenzaal hebben ertoe geleid dat er in 2020 meer aandacht komt voor het thema spoorveiligheid. © News United

Oldenzaal gaat veiligheid aanscherpen rondom spoor

OLDENZAAL - Weinig verrassingen in het nieuwe veiligheidsplan van de gemeente Oldenzaal. Als gevolg van een aantal incidenten met gevaarlijke stoffen is spoorveiligheid voor het eerst opgevoerd als actiepunt. 

Aan de hand van een aantal concrete activiteiten worden elk jaar nieuwe prioriteiten aangewezen in het integrale veiligheidsplan 2017-2020. Die actiepunten vormen de basis voor het veiligheidsbeleid van de gemeente en andere instanties. Op die lijst staan al jarenlang het terugdringen van het aantal woninginbraken, tegengaan van alcohol- en drugsoverlast, georganiseerde criminaliteit en aandacht voor sociale overlast. 

Gebrekkige communicatie

Voor het eerst is daar nu ook het thema crisisbeheersing aan toegevoegd. Die extra aandacht voor de veiligheid op en rond het spoor komt voort uit enkele incidenten met gevaarlijke stoffen op het Oldenzaalse emplacement. Bij die voorvallen bleek de communicatie richting omwonenden verre van optimaal. Om die reden organiseert de gemeente een bijeenkomst, waarbij aanwonenden van het spoor maar ook andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de gang van zaken bij dit incidenten. 

High Impact Crimes

Het aantal woninginbraken in 2019 (52) is vrijwel gelijk aan dat het jaar daarvoor. Met de gemeente wil de politie zich meer richten op zogeheten High Impact Crimes, een verzamelnaam voor delicten als woninginbraak, straatroof, geweldsmisdrijven en overvallen. Integrale controles worden dit jaar uitgevoerd om georganiseerde  misdaad tegen te gaan. Het aantal meldingen van personen ‘met verward gedrag’, burenruzies en overlast jeugd nam vorig jaar iets af.