Volledig scherm
Net als in Hengelo kunnen de grijze containers in Oldenzaal vanaf 2023 worden ingenomen als de gemeente inderdaad overstapt op het systeem van omgekeerd inzamelen. © Annina Romita

Oldenzaal wil in 2023 overstap
maken naar omgekeerd inzamelen

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal maakt werk van de beoogde vermindering van de hoeveelheid restafval die wordt opgehaald. Met ingang van 2020 kan de grijze container eens per vier weken (nu nog om de week) aan straat worden gezet. Per 1 januari 2023 moet het omgekeerd inzamelen een feit zijn.

De Oldenzaalse raad heeft zichzelf de doelstelling  opgelegd om de totale hoeveelheid restafval per inwoner per jaar in 2025 te hebben teruggebracht naar 30 kilo. Met de invoering van diftar werd al een goede stap in.  de juiste richting gezet: de hoeveelheid restafval daalde van 196 kilo in 2016 naar 110 kilo in 2017. Om de ambities te kunnen verwezenlijken zijn meer stimulerende maatregelen nodig.

Frequentie

Voor de korte termijn is gekozen voor een aanpassing van de inzamelfrequentie van de grijze bakken. Dat betekent dat het college de raad gaat vragen om die frequentie met ingang van 1 januari 2020 terug te brengen van twee- naar vierwekelijks. Verantwoordelijk wethouder Evelien Zinkweg geeft aan dat deze minicontainer vorig jaar gemiddeld tien keer aan straat werd gezet. Op grond hiervan concludeert zij dat de maatregel goed aansluit bij de behoefte van veel Oldenzalers. Zij die hun grijze bak vaker dan twaalf keer per jaar laten ledigen door Twente Milieu moeten straks nog meer hun best doen bij de scheiding van afval.

Omgekeerd

Een aanpassing waar de gemeente wel heil in ziet, is de overstap naar het omgekeerd inzamelen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het restafval niet meer aan huis opgehaald. De Oldenzalers kunnen hun restafval dan uitsluitend kwijt in speciaal hiervoor bestemde ondergrondse verzamelcontainers.  In de nieuwbouwwijk Stakenbeek wordt al sinds het begin in 2017 gewerkt met het principe van omgekeerd inzamelen. Hoewel de wijk klein van omvang is en qua samenstelling niet representatief lijkt voor heel de stad, worden de resultaten van deze aanpas geëvalueerd. De uitkomsten van die evaluatie worden meegenomen bij de verdere uitrol van het nieuwe systeem over heel Oldenzaal.

Communicatie

Communicatie naar de inwoners, benadrukt de wethouder, is in dit proces van cruciaal belang: „Om de inwoners mee te krijgen, zul je echt een stevig communicatietraject moeten ontwikkelen.” De raad moet daarbij een aantal belangrijke keuzes maken. Waar moeten de ondergrondse containers komen te staan? Hoe gaat de gemeente om met kwijtschelding, loopafstanden, medisch afval en eventuele  uitzonderingen? Het plaatsingsplan voor de containers moet te zijner tijd aan de inwoners worden voorgelegd. 

Gfe-box

Aandacht ook voor de inzameling door huishoudens in hoogbouw.  Zij betalen wel mee aan de inzameling van gft-afval in de laagbouw, maar hebben zelf geen mogelijkheden om hun groente-, fruit- en etensresten te scheiden. Een gemis dat de gemeente wil oplossingen met de plaatsing van ondergrondse gfe-boxen.