Volledig scherm
NIet alleen in de Thorbeckestraat maar ook op andere plekken in de stad wordt de verkeersveiligheid voor fietsers aangepast. © Robin Hilberink

Verkeersknelpunten in Oldenzaal aangepakt

OLDENZAAL - De gemeente Oldenzaal blijft investeren in het verbeteren van de verkeersveiligheid in de stad. Nog dit jaar wordt begonnen met de herinrichting van het kruispunt aan de Schipleidelaan. Daarna volgen tal van andere (fiets)knelpunten.

Bij het vaststellen van een prioriteitenlijst was dit voorjaar al een ton vrijgemaakt voor de herinrichting van het kruispunt Schipleidelaan.  Het wachten was vervolgens op een besluit van het college over de volgorde waarin de knelpunten zouden worden aangepakt. Die duidelijkheid is er nu. Begonnen wordt dus met het aanpassen van de kruising in de Schipleidelaan.

Andere projecten

Volgend jaar komen zes andere projecten aan de beurt: herinrichting van de Kloosterstraat, een  nieuwe bewaakte fietsenstalling in de binnenstad, herinrichting Berkstraat en nieuwe verkeerslichten op het kruispunt met de Spoorstraat, ophogen van het fietspad langs de Oude Rondweg, een plateau bij de Johanna van Burenlaan/Vondellaan/fietspad en een dubbelzijdig fietspad langs de tunnel aan de Spoorstraat.

Kleine knelpunten

Los van deze maatregelen wil het college ook nog eens acht onveilige fietsknelpunten onder handen nemen. Hiervoor is een bedrag van 55.000 euro nodig; vanuit de provincie is een bijdrage van twintig mille toegezegd.  Concreet gaat het om kleinere knelpunten die verspreid over de hele stad liggen. Omdat  de aanpassingen vaak beperkt zijn, wordt alles als een project uitgevoerd.

Naast twee kruispunten (Hyacinthstraat/Primulastraat en Seinelaan/fietspad) zijn vijf fietspaden op dit lijstje gezet: Sportlaan, De Kalder, Morslaan, Hoge Esweg en Zevenblad. Op de Delagoslaan moeten ook betere fietsvoorzieningen komen. Moeten fietsers nu nog vaak voorrang verlenen aan autoverkeer, straks is dat niet meer nodig. Door de voorrangsregels om te draaien, zo is de gedachte, wordt voor de fietsers een aantrekkelijke route door de wijk gecreëerd.