Volledig scherm
Foto ter illustratie © Thinkstock

Armoedebeleid in gemeente Gilze en Rijen ‘doeltreffend’

GILZE EN RIJEN - Inwoners, ambtenaren en maatschappelijke organisaties zijn positief over het armoedebeleid binnen de gemeente Gilze en Rijen. Dat blijkt uit een onderzoek van adviesbureau RadarAdvies.

Het college gaf Radaradvies opdracht om te onderzoeken of het armoedebeleid goed werkt en wat het resultaat is. 3,9 procent van de huishoudens in de gemeente ontvangt immers een bijstandsuitkering. Bij gemeentes met een vergelijkbaar inwoneraantal ligt dat met 3,5 procent wat lager.

Aandacht voor kinderen

Toch is het armoedebeleid van de gemeente volgens Radaradvies doeltreffend. Uit het rapport blijkt onder meer dat er veel aandacht is voor kinderen in armoedesituaties en er een goede samenwerking is tussen de maatschappelijke organisaties en de gemeente.

,,We willen dat iedereen in Gilze en Rijen meedoet of mee kan doen”, reageert wethouder Ariane Zwarts op de conclusies van het onderzoek. ,,Dat geldt ook voor de inwoners die het niet zo breed hebben. Dit onderzoek geeft aan dat we voor deze groep mensen iets waardevols te bieden hebben.”

Verbeteren

Toch valt er volgens het adviesbureau nog wat te verbeteren in het armoedebeleid van Gilze en Rijen. Zo moeten de formulieren voor de minimaregelingen aangepast worden, onder meer om te voorkomen dat minima gegevens onnodig dubbel aan moeten te leveren.

Ook zou de gemeente meer communicatiemiddelen, zoals sociale media en de gemeentelijke website, moeten inzetten. Zwarts: ,,We moeten extra alert zijn op diversiteit in communicatie om nog meer mensen te bereiken.”

Bovendien moet er meer aandacht worden besteed aan preventie en monitoring. Het adviesbureau ziet een belangrijke rol voor het Budgetcafé bij preventie en signalering van financiële problemen. De openingstijden zouden daarom verruimd moeten worden met de mogelijkheid om ook op afspraak te komen.

Slimmer

Zwarts is het eens met de aanbevelingen van Radaradvies. ,,Ze sluiten aan bij beleidsontwikkelingen die we al in gang hebben gezet. De uitdaging is dat we nog slimmer gaan werken om mensen die dat nodig hebben nog beter op weg te helpen. Bijvoorbeeld door eerder in te spelen op ontwikkelingen en meer gegevens van andere organisaties te gebruiken.”