Volledig scherm
Dongemond College Raamsdonksveer © Google street view

Dongemond College: ruim 4 ton extra nodig voor nieuwbouw

RAAMSDONKVEER  - Voor de nieuwbouw van het brugklasgebouw vraagt het Dongemond College in Raamsdonksveer een extra krediet van 426.000 euro aan de gemeente. Een ton is bestemd om de stijgende bouwprijzen op te vangen. De resterende ruim drie ton is een extra krediet voor duurzaam bouwen (BENG). 

Het college van Geertruidenberg wil hierin meegaan. Zij volgt hierin de besluitvorming rond de nieuwe Wilsdonck-basisschool. 

Toen is ook rekening gehouden met de weerbarstige markt en de zogeheten BENG-duurzaamheidseisen voor overheidsgebouwen die per 1 januari 2019 zijn  ingegaan. 

Omdat de tijd dringt vraagt het college aan de gemeenteraad om daar tijdens de vergadering op donderdag 28 november meteen een besluit over te nemen. Als de datum van 1 december wordt overschreden dan moet het Dongemond een nieuwe aanbestedingsprocedure starten. Zegt de gemeenteraad ja dan worden de structurele  kapitaallasten van 14.000 euro (40 jaar lang) opgevangen in de begroting.

De gemeente Geertruidenberg heeft eerder 2,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de vervangende  nieuwbouw. De school zelf draagt 1,5 miljoen euro bij, exclusief zeven ton aan inrichtingskosten. 

Soberder

Het schoolbestuur vroeg de gemeente eerder om het budget met drie ton te verhogen vanwege een te verwachten kostenoverschrijding als gevolg van de overspannen markt. De gemeente is daar niet in meegegaan, omdat zij vond dat er soberder gebouwd kon worden. Het Dongemond besloot toen de meerkosten voor een geïntegreerde collegezaal/auditorium voor eigen rekening te nemen.

Als gevolg van door de gemeente aangescherpte aanbestedingseisen heeft die procedure langer geduurd en was kostbaarder dan gepland.  Op 1 december vervalt de geldigheidsduur van de inschrijvingen en zou alles voor niets zijn geweest. Inmiddelsl is ook al duidelijk dat vanaf 1 juli 2020 alle vergunningenaanvragen moeten voldoen aan de BENG-eisen. Kortom, aldus wethouder Mike Hofkens in zijn uitleg: ,,We kunnen en willen er niet onderuit om aan de BENG-eisen te voldoen. Zeker in de wetenschap dat je een schoolgebouw voor 40 jaar wegzet, is het zaak om de duurzaamheidsfactor serieus te nemen".