GEERTRUIDENBERG  Er is een groot te kort aan sociale huurwoningen in Geertruidenberg. Op de foto de Pinksterbloemstraat waar huizen van Thuisvester staan.
Volledig scherm
GEERTRUIDENBERG Er is een groot te kort aan sociale huurwoningen in Geertruidenberg. Op de foto de Pinksterbloemstraat waar huizen van Thuisvester staan. © Pix4Profs/Jan Stads

Geertruidenberg: Voorrang voor woningzoekers met lokale binding

GEERTRUIDENBERG - Het tekort aan woningen is nu zo groot dat Geertruidenberg gaat bekijken hoe ze voorrang kan verlenen aan inwoners met een lokale binding. In de Huisvestingsverordening moet dan een bijzondere volgordebepaling worden opgenomen voor het toewijzen van sociale huurwoningen aan inwoners 'met een aantoonbare, lokale, sociale en/of economische binding’. 

Vooral jongeren zouden hiermee geholpen kunnen zijn, is de verwachting. Een motie van die strekking is door de hele raad aangenomen. 

,,Er zijn zoveel jongeren die nu nog bij hun ouders wonen”, aldus Igor van Nunen van Keerpunt 74 die de motie had opgesteld, ,,dat de wachtlijst maar blijft groeien". Hij wees naar het voorbeeld van Rucphen waar de gemeente ook al druk bezig is om die huisvestingsregels vast te leggen.

Quote

Er zijn zoveel jongeren die nu nog bij hun ouders wonen

Igor van Nunen, Keerpunt 74

Vraag blijft er wel voldoende huurwoningen zijn. ,,Zijn er feitelijk wel woningen beschikbaar?", was de scepsis van Piet de Peuter van de SVP, ,,wij hebben een taakstelling voor asielzoekers". 

Suggesties in de pers dat er sprake zou zijn van ‘eigen volk eerst’, wierp de raad verre van zich. ,,Wij hebben de motie ook ondersteund", verdedigde Mirjam de Groot van Morgen! de intentie ervan. ,,En u kent ons toch? Nee, waar het om gaat is het grote probleem van jongelui die gedwongen thuis moeten blijven wonen omdat er simpelweg geen woningen zijn". 

Volgens wethouder Kevin van Oort (Morgen!)is er inderdaad,, een forse instroom van buiten die ten koste gaat van de eigen inwoners”. Hoe groot dat percentage is en waar die mensen vandaan komen, daar werd tijdens de raadsvergadering niet op ingegaan.