Volledig scherm
© Thinkstock

Gemeenteraad schiet plan biomassacentrale Gilze af

GILZE - Zes van de zeven politieke fracties in de gemeente Gilze en Rijen voelen niets voor een houtgestookte biomassacentrale op industrieterrein De Broekakkers in Gilze. Ze vinden dat het college van B en W eerst een zogeheten warmtevisie op tafel moet leggen voordat over dit soort initiatieven wordt gesproken.

In zo'n visie staat beschreven welke alternatieven warmtebronnen (zonnepanelen, warmtepompen, aardwarmte, etc) mogelijk zijn als de gemeente fasegewijs wordt afgekoppeld van het aardgas waarmee nu huizen en bedrijven goeddeels worden verwarmd. In 2050 dient stoken op gas te zijn uitgebannen.

D66, Groen Gilze en Rijen, PvdA, CDA, Kern '75 en VVD vinden het veel te vroeg om plannen zoals Brabant Warmte nu heeft ingebracht al te beoordelen. Eerst willen ze een totaalbeeld, zodat bekeken kan worden in hoeverre een warmteleiding die door biomassa wordt gevoed een goed idee is.

Quote

Bezint eer ge begint

Peter von Meijenfeldt , PvdA

D66 liet bij monde van Frits van Vugt eerder al weten niets voor dit plan te voelen, omdat houtstook niet milieuvriendelijk is. Bij de VVD heerst grote twijfel en bestaan vele vragen over het plan. "Daarom is het niet goed deze pilot op te starten", aldus VVD'er Hans Rutten. Het CDA vreest dat de gemeente de regie verliest over de energietransitie. 

"Bezint eer ge begint", zegt Peter Von Meijenfeldt (PvdA). Ook Kern '75 en Groen Gilze en Rijen schieten het plan af. Alleen Gemeentebelang is bereid het plan nu tegen het licht te houden.

Utopie

Wethouder Ariane Zwarts (Gemeentebelang) benadrukt dat het plan er al driekwart jaar zat aan te komen en ze de raad via informatiesessies steeds heeft geïnformeerd. "We moeten dit plan op zijn merites beoordelen. Het is een utopie te denken dat als de warmtevisie er is we een soort menukaart hebben waarmee we precies zien of alles klopt of past." 

Ze steekt haar irritatie over de gang van zaken niet onder stoelen of banken. "Ik vind het teleurstellend dat de initiatiefnemers van het plan op een weinig respectvolle wijze in de media zijn weggezet." D66 trok eerder aan de bel over plan en schoot het af. Desondanks vindt Van Vugt de kritiek van Zwarts daarop niet terecht. Dat leidt tot een felle discussie tussen beiden.

B en W nemen dinsdag een besluit over de biomassacentrale.