Volledig scherm
In 2018 werd aan de Berkenstraat in Oosteind een tractorpulling gehouden. In dezelfde straat worden twee veehouderijen gesaneerd. Op de achtergrond de toren van de Johannes de Doperkerk. © Johan Wouters / Pix4Profs

Veehouderijen Oosteind worden gesaneerd

OOSTEIND - De intensieve veehouderijen aan de Berkenstraat 12 en 13 in Oosteind worden gesaneerd. 

Het college van B en W is akkoord gegaan met het voorontwerp bestemmingsplan. Met dit bestemmingsplan worden de veehouderijen gesaneerd binnen de provinciale Ruimte voor Ruimte regeling. 

5000 Kilo ammoniakuitstoot

De veehouderijtak aan Berkenstraat 13, inclusief bedrijfswoning, blijft behouden. De bedrijfswoning aan Berkenstraat 12, een gemeentelijk monument, zal worden gesplitst in twee wooneenheden. Met de sanering van de twee intensieve veehouderijen wordt 3.000 vierkante meter aan stallen gesloopt. Dit scheelt 5000 kilo ammoniakuitstoot per jaar. Met dit besluit draagt de gemeente bij aan de vermindering van het stikstofprobleem en de duurzame toekomst van Oosterhout.

Typische jaren 30-stijl

De veehouderijen liggen halverwege Oosteind en Dongen. Aan Berkenstraat 12 gaat het om een varkenshouderij. Het huis is cultuurhistorisch gezien een waardevolle bedrijfswoning met bijgebouw in de typische jaren dertig stijl. Volgens de gegevens van het kadaster zijn de woning en schuur in gebruik genomen in 1932. De achterliggende stalgebouwen zijn later bijgebouwd in 1980, 1984, 1991 en 1992. Aan Berkenstraat 13/15 is ook sprake van een varkenshouderij met daarnaast een akkerbouwtak. 

Omvorming veehouderijen versneld

De provincie zet in op versnelling van de omvorming van de veehouderij. In combinatie met wet- en regelgeving leidt dit de komende één tot drie jaar tot een piek in taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Hiervoor heeft de Omgevingsdienst een maatregelenpakket voorgesteld. Het college heeft hiermee ingestemd.