Volledig scherm
De Cammeleur © Rene Van Peer

Zorgen om exploitatie Cammeleur in Dongen

DONGEN - Drie partijen in de Dongense gemeenteraad wilden van wethouder René Jansen opheldering over de eindafrekening van de Cammeleur. Maandag hadden ze gelegenheid om hem daarover vragen te stellen. Er is een tekort van ruim vier ton op de begroting, lager dan was gevreesd.

Vorige week werd de eindafrekening openbaar van de bouwkosten van de Cammeleur. Daaruit bleek dat de bouw vierhonderddertigduizend euro duurder was uitgevallen dan geraamd. Volgens verantwoordelijk wethouder René Jansen (VPD) viel dat bedrag mee. Raadsleden die vragen hadden over de cijfers, waren het hierover met hem eens. 

Cees Zwaal, ook VPD, wilde weten of de eindafrekening inderdaad klopte, en hoe het zat met de exploitatiekosten. Wat er zou gebeuren als een van de partners in de Cammeleur (DonckHuys, Bibliotheek Theek 5, ContourdeTwern en Het KunstPodium) een negatief resultaat heeft. “Dan is het aan hen om te zien hoe ze dat oplossen”, vatte Zwaal het antwoord van de wethouder samen. “Ze moeten vooruitkijken, en niet pas tegen het einde van het jaar de boeken openslaan.”

Quote

De Cammeleur moet vooruitkij­ken, en niet pas tegen het einde van het jaar de boeken openslaan

Cees Zwaal

Joeri de Jong van D66 bleek er toch niet helemaal gerust op. “Het tekort is veel minder dan we vreesden”, gaf hij toe. “Maar dat geld moet toch ergens vandaan komen. De gemeente zal dus besparingen moeten doorvoeren die we liever niet gezien hadden. Bovendien is er nog steeds die structurele last van veertigduizend euro die we tot 2048 elk jaar zullen moeten ophoesten. En de exploitatie houdt echt een risico in. De vier partners zullen de huur moeten opbrengen. Als hoofdhuurder is DonckHuys verantwoordelijk voor onderhoud en vervanging van het interieur. De vraag is of ze daar dan het geld voor hebben.”

Dat is ook een bron van zorg voor André Vonk (CDA). Hij is teleurgesteld over de overschrijding van het budget, en vindt dat de eindafrekening wel erg laat op tafel gekomen is. 

Broekzak-vestzak

Over de exploitatie zegt hij: “De vier partners krijgen subsidie, en ze betalen huur aan de gemeente. Dat is broekzak-vestzak. Maar wat nu als de subsidie niet toereikend is? Ze gaan de samenwerking gaan ‘optimaliseren’ om hogere inkomsten te krijgen. Maar ze zeggen zelf dat dat alleen maar kan door meer te werken en langer open te zijn. Dan maken ze ook weer meer kosten. We zullen moeten afwachten hoe dat uitpakt.”

Op donderdag 21 november gaat de gemeenteraad praten over de eindafrekening van de Cammeleur. De vergadering begint om acht uur.