Volledig scherm
© ANP

Boeren, stop met harde acties en ga in gesprek

OpinieDe sympathie met de boze boeren verdwijnt snel als de acties rond het Binnenhof ook uit de hand lopen, vreest Roger Engelberts. 'Als de publieke opinie kantelt, heeft de politiek een stok om de boeren te slaan.'‎

Als vandaag rotzooi ontstaat op of rond het Binnenhof, zijn de gevolgen voor de land- en tuinbouw niet te overzien.‎Op 1 oktober was het protest van 10.000 boeren een enorme positieve aandachtstrekker. Ze oogstten publiek applaus. Dat geeft de boeren eindelijk een goed gevoel. Die‎bijval lucht op, iets wat ze verdienen, waar ze naar snakten.

Hardwerkende boeren zijn in de publieke opinie populair. Hier zit emotie. Bij veehouderij is dat al minder, die ligt maatschappelijk onder het vergrootglas. ‎

Maar de zaak verhardt. In Groningen liep het protest maandag uit de hand. En als de publieke opinie kantelt, zien politiek en media hun kans schoon en hebben ze de stok gevonden om de boeren mee te slaan. Wat ik je brom. Met immense‎gevolgen voor een sector die staat voor 10 procent van de (in)directe beroepsbevolking en dik 80‎miljard aan toegevoegde waarde. ‎

Inmiddels is het solidariteitspact van één boerenactiefront gebroken. Bestuursleden van het eerste uur proberen nu verdeeld te heersen. Agractie zet burgervriendelijke acties op touw. Farmers Defence Force, opgericht na de schandelijke inbraak door dierenrechtenextremisten in Boxtel, ging aanvankelijk activistisch te werk en kraaide victorie, maar heeft nu opgeroepen tot een 'rustig protest'.

Quote

Mijn hart ligt bij de boeren, maar het Randstede­lij­ke draagvlak is broos

Dat is terecht. Want verdere polarisatie met diepere loopgraven door een kleine groep activistische boeren verpest het voor een grote groep collega's. Sentimenten winnen het van argumenten. Knuffelnatuur in ecologische Natura 2000-gebieden doet het beter dan een economisch innovatieve veehouderij.

Mijn hart ligt bij de boeren, maar het Randstedelijke draagvlak is broos. Wij leven in een land waar vergunningen worden gegund in plaats van vergund, waar de Dierenbescherming welzijnsvlees promoot en parlementariërs dieren‎vertegenwoordigen. Dan vang je meer vliegen met dialoog dan met degens. En het imago van de boer is zijn beste vriend. Dat positieve imago is echter kwetsbaar. Het komt te voet en gaat te paard, net als vertrouwen.‎Moeten boeren dan maar alles gelaten op zich af laten komen? Nee! De oplossing zit hem in 3D: Draagvlak Door Dialoog. Daag niet uit. Nodig uit.

Waar hebben we het Goede Gesprek? Aan tafel. En waar komt de boer het dichtst bij de andere burgers? Via vers gezond voedsel. Eten verbindt! Geen gebalde vuisten maar een uitgestoken‎hand met eten.

Immers, aan tafel stellen we vragen, luisteren we. Eten is verbinding. Wederzijds begrip. Eerst begrijpen, dan begrepen worden. Ik pleit voor een Deltaplan Dialoog Dierhouderij. Steek euro's in een fonds, activeer boer, burger en beleidsmaker.

Iedereen begrijpt dat het op de lange termijn beter is om het gesprek aan te gaan. Kies niet voor activisme, maar voor activatie tussen boer en bord. Stem met je vork. 'Samen eten? Aan tafel!' ‎

Roger Engelberts is oud-lector van de HAS Hogeschool in 's Hertogenbosch. ‎