Volledig scherm
Collegezaal van de Universiteit Tilburg. © ANP

D66, help de student en laat basisbeurs herrijzen

OpinieD66, dat zichzelf graag ziet als onderwijspartij, moet zich hard maken voor een terugkeer van de basisbeurs, stellen de partijleden Thomas Hoekstra en Romy Dekker, studenten en D66-lid. Veel studenten hebben nu grote schulden.

'Het ontbreken van geld mag voor niemand een hindernis vormen om het onderwijs te ontvangen dat hij nodig heeft. De maatregelen moeten er vooral op gericht zijn de totale persoonsvorming mede met het oog op de eisen van de toekomstige samenleving in het onderwijs veilig te stellen'. Deze zin uit het eerste verkiezingsprogramma van D66 maakt duidelijk dat geld zelfontplooiing niet in de weg mag staan. Toch zien we precies dát gebeuren.

Vooral omdat 'dé onderwijspartij' het leenstelsel blijft omarmen en op deze manier studenten de kans ontneemt om zich volledig te richten op hun studie en het maximale uit zichzelf te halen. Daarom moet de basisbeurs uit de as herrijzen.

Quote

De invoering van het leenstel­sel lijkt een tweedeling te hebben veroor­zaakt

Volgens het SER-rapport 'Hoge verwachtingen', dat in augustus verscheen, lijkt de invoering van het leenstelsel medeverantwoordelijk voor het creëren van een tweedeling onder studenten. Jongeren met voldoende financiële hulpbronnen profiteren van het systeem, terwijl jongeren met weinig hulp minder kansen hebben om hun sociaal-economische positie te verbeteren. Studenten met minder middelen kunnen binnen het leenstelsel aanspraak maken op een aanvullende beurs. Hier moet echter een kanttekening bij worden geplaatst, omdat het maximale bedrag weliswaar verhoogd is, maar niet volledig tot het niveau van de afgeschafte basisbeurs. Daarnaast zien we ook dat jongeren van wie de ouders niet kunnen of willen meebetalen en die niet in aanmerking komen voor een aanvullende beurs, buiten de boot vallen.

Een ander gevolg van het leenstelsel is een groeiende schuldenberg. Volgens het CBS is dit jaar de totale studieschuld van studenten en oud-studenten opgelopen tot 19,3 miljard euro, een stijging van 1,9 miljard. Deze financiële schuld heeft een negatief effect op de psychische gezondheid. Uit een onderzoek van het RIVM naar de mentale gezondheid van jongeren is gebleken dat doorstuderen niet alleen de norm is, maar dat tegelijkertijd een grote financiële druk wordt gevoeld die het voldoen aan die norm bemoeilijkt, vooral bij diegenen die het financieel niet ruim hebben.

Dit verhaal werd bevestigd door Saskia Schipper, praktijkondersteuner bij een studentenhuisarts van de TU Twente, die aangaf dat veel studenten bang zijn om schulden te maken en daarom veel bijbaantjes nemen die op hun beurt weer stress opleveren. Tegelijkertijd proberen deze studenten tegenover de buitenwereld vol te houden dat het goed gaat.

Om de 'totale persoonsvorming mede met het oog op de eisen van de toekomstige samenleving' in het onderwijs veilig te stellen, moet onze partij de basisbeurs weer omarmen. D66 moet studenten de kans gunnen om zich optimaal te ontwikkelen en een maximale bijdrage te leveren aan de versterking van onze kenniseconomie. 

Thomas Hoekstra en Romy Dekker zijn student in Groningen en lid van D66.