Volledig scherm
© Hollandse Hoogte / Dolph Cantrijn

Diervriendelijk vlees bestaat domweg niet

OpinieCamerabeelden van varkens die werden geslagen op weg naar de slacht, leidden onlangs tot een Kamerdebat. Johan Boonstra, voorzitter van de actiegroep Ongehoord,  vindt dat de Kamerleden bij dat debat de kern van het probleem niet aanroerden.

Met verbazing en bij vlagen afschuw volgden wij het recente Kamerdebat over de misstanden in slachthuizen en het falende NVWA-toezicht. We hadden gehoopt dat de interesse van onze volksvertegenwoordigers verder zou reiken dan het kiesvee. Helaas blijkt dat het dierlijke vee in Nederland weinig te verwachten heeft van de politiek.

Minister Schouten reageerde eerder al op ons undercover onderzoek door lagere bandsnelheden aan te kondigen. Onze beelden tonen varkens die geslagen worden bij het lossen van vrachtwagens. De bandsnelheid heeft echter weinig te maken met de dierenmishandeling tijdens het lossen.

Quote

PVV’er Graus zei mis­plaatste dingen over landen waar dierenleed niet telt

Dion Graus (PVV) maakte misplaatste opmerkingen over medewerkers die onze waarden niet kennen, uit landen waar men zich niets aantrekt van dierenwelzijn. Op onze beelden zijn vooral Brabanders, Limburgers en Friezen te zien die dieren mishandelen. We vinden het walgelijk dat de PVV haar xenofobe idealen tracht te verwezenlijken over de ruggen van mishandelde dieren.

VVD'er Helma Lodders maakte het nog bonter met haar voorstel voor cameratoezicht. Ze meent dat twee inspecteurs alle slachthuizen op afstand in de gaten kunnen houden via beeldschermen. Toen zij aanstipte dat cameratoezicht ook goedkoper is en dat deze baten terug kunnen vloeien naar de sector, werd het ons duidelijk wiens belangen zij stond te verdedigen.

Het Kamerdebat beperkte zich tot het functioneren van de NVWA. Geen aandacht voor de zieke varkens die we gefilmd hebben, noch voor de mislukte verdovingen. Ook leken de meeste Kamerleden geen weet te hebben van de hardhandige behandeling van legkippen in een slachterij in Dronryp.

De NVWA vroeg ons beeldmateriaal op voor intern onderzoek. We hebben geweigerd hieraan mee te werken. We zien niet in hoe het bestraffen van dierenartsen of slachthuismedewerkers ten goede komt aan de dieren. Zulke maatregelen dienen louter om de reputatie van de industrie te herstellen zodat consumenten vlees blijven kopen.

De realiteit is dat diervriendelijk vlees niet bestaat. De onnatuurlijke omgeving van het slachthuis en de confrontatie met gestreste soortgenoten boezemen varkens angst in. Sommige dieren zijn te bang om nog een poot te verzetten. Het opdrijven zal bijgevolg altijd gepaard gaan met slaan. De bedwelmingsmethoden voor de slacht (vergassen, elektrocuteren of schieten) zijn een bron van stress en pijn. De in Nederland gangbare slachtmethoden zijn uitvoerig belicht in ons rapport.

Wat wij van politici verlangen is dat zij de vleesindustrie niet langer in de kaart te spelen, maar eerlijk toegeven dat vleesproductie niet kan zonder dieren te mishandelen. Het is vervolgens aan de consument en de supermarkten om te kiezen wat zij met deze informatie doen.

Johan Boonstra is voorzitter van de actiegroep Ongehoord.