Volledig scherm
© ANP XTRA

Eerlijke prijs voor vlees, dat is pure milieuwinst

OpinieOud-minister Jan Terlouw en drie medestanders denken dat het kan: een eerlijke prijs voor vlees, zodat het milieu minder zwaar wordt belast en boeren er niet op achteruitgaan. Ze leggen uit hoe dat zit.

Eten is zó laag geprijsd dat het milieu ‎te zwaar wordt belast en boeren te weinig verdienen'. Dat zei minister Carola Schouten (AD 17-6).

Er is een oplossing: een eerlijke vleesprijs. Voor dit plan bestaat een meerderheid van 63 procent, als in ruil daarvoor de btw op groenten, fruit en vleesvervangers verlaagd wordt naar 5 procent, boeren ruim worden beloond en lage inkomens gecompenseerd. Dit blijkt uit een recente peiling onder AD-lezers.

Kiezers uit de hoek van de regeringspartijen steunen dit voor 54 (CDA) tot 62 (VVD) procent, volgens een peiling voor de True Animal Protein Price Coalition (TAPP). Hierin werken organisaties op het gebied van landbouw, gezondheid, milieu, dierenwelzijn en jongeren aan een eerlijke prijs voor voedsel. Tientallen hoogleraren steunen het plan.

Quote

Rijke landen met een te hoge vleescon­sump­tie moeten het voortouw nemen

Rijke landen met een vleesconsumptie die hoger is dan in de gezondheidsrichtlijnen staat, moeten het voortouw nemen om die te verlagen. Het door LTO Nederland gesteunde Klimaatakkoord vraagt om 40 procent minder vleesconsumptie. Bijna 70 procent van de Nederlanders accepteert een hogere vleesprijs ten gunste van het milieu. De beste vertaling van deze wens is om die meerkosten via een Fonds Eerlijke Voedselprijs terug te geven aan bevolking en boeren. Burgers krijgen invloed op de besteding. De maatschappelijke kosten per 100 gram kip, varkens- en rundvlees bedragen respectievelijk 0,20, 0,45 en 0,57 eurocent. Die kosten worden veroorzaakt door broeikasgassen, fijnstof, stikstof, verlies van biodiversiteit en dierziekten.

Wij stellen een geleidelijke invoering voor van een verbruiksbelasting op vlees en tegelijk een verlaging van de btw op groente, fruit en vleesvervangers.

Vlees wordt gemiddeld 16 eurocent per ons duurder ‎in 2021. In 2030 zitten alle milieukosten in de vleesprijs: 34 cent. Hierdoor daalt de vleesconsumptie conform het Klimaatakkoord en vindt een flinke reductie plaats van broeikasgassen. Er komen gerichte compensaties voor huishoudens met een laag inkomen.

Wij stellen voor jaarlijks 450 tot 600 miljoen euro uit het eerder genoemde Fonds te besteden aan landbouwsubsidies voor stikstof, klimaat, natuur en dierenwelzijn. De verbruiksbelasting kan worden geïnd bij slachterijen en‎ importeurs. Dat levert jaarlijks ruim 1 miljard euro op.

Politieke partijen moeten nu keuzes‎ maken die goed zijn voor boeren, milieu, natuur, dierenwelzijn en volksgezondheid. Staatssecretaris Snel (Financiën) en Kamerlid Snels (GroenLinks) vinden ook dat vlees te goedkoop is. De eerste zegde al toe een eerlijke vleesprijs mee te‎ nemen in het onderzoek naar een nieuw belastingstelsel. Hopelijk besluit 'de groenste regering ooit' dit in te voeren. Nederland is dan het eerste land ter wereld ‎met een eerlijke vleesprijs.‎

Jan Terlouw (oud-minister van Economische Zaken), Pier Vellinga (voorzitter TAPP Coalitie), H.W. Remmers (directeur TAPP Coalitie) en Jacqueline Cramer (oud-minister van VROM).‎