Volledig scherm
© Reinier van Willigen

Gehandicapt kind moet ook mee kunnen spelen

OpinieKinderen met een beperking kunnen te weinig terecht op speelplekken. In de Week van de Toegankelijkheid roepen Henk-Willem Laan, Dave Ensberg-Kleijkers en Rick Brink de overheid op tot verbeteringen.

Wie herinnert zich niet de mooie speelmomenten? In de herinneringen van spelen in speeltuinen, op straat of in de natuur zien we onszelf met vriendjes en vriendinnetjes. Spelen doe je samen. Een open deur, maar voor kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap geldt dat niet.

Enerzijds is dat omdat speelplekken voor hen niet toegankelijk zijn en anderzijds omdat kinderen zonder beperking zelden samen spelen met kinderen mét een beperking. Nu, tijdens de Week van de Toegankelijkheid, wordt aandacht gevraagd voor mensen met een beperking. Voor meer dan 100.000 kinderen in Nederland is toegankelijkheid van speelplekken een probleem. Niet mee kunnen spelen en er dus niet bij horen zijn negatieve ervaringen die kinderen de rest van hun leven meedragen.

Quote

Negen van de tien speelplek­ken zijn onvoldoen­de toeganke­lijk

Ieder kind heeft een natuurlijke behoefte om te spelen en zo het leven en zichzelf te ontdekken. Onderzoek laat zien dat spelen bij kinderen met een handicap in de eerste levensjaren helemaal wordt vergeten. Dat komt doordat in deze fase veel aandacht uitgaat naar de gezondheid en hun handicap; het kind wordt gezien als patiënt. Maar de ontoegankelijkheid van speelplekken speelt daarin ook een belangrijke rol. Negen van de tien speelplekken zijn onvoldoende toegankelijk. Vaak zijn deze kinderen bij de aanleg niet in beeld.

Tegelijkertijd hebben kinderen een fundamenteel recht op spelen, vastgelegd in het Internationaal Verdrag van de Rechten voor het Kind. Aan dit recht wordt voor kinderen met een handicap in de praktijk nauwelijks voldaan. En dat blijft niet zonder gevolgen.

Kinderen met een handicap hebben weinig tot geen vriendjes in de buurt. Onder volwassenen met een beperking voelt 62 procent zich eenzaam. Dit ontwikkelt zich al in de vroegste jeugd. Verschillende organisaties, zoals Natuurmonumenten en IVN (voor toegankelijke natuur), nemen gelukkig initiatieven. Jantje Beton en Het Gehandicapte Kind werken samen aan meer toegankelijke speelplekken. Ook de minister van Gehandicaptenzaken heeft zich uitgesproken voor een inclusieve aanpak.

Wij pleiten ervoor dat er uiterlijk in 2025 in alle gemeenten zeker één inclusieve speeltuin is waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen. En we pleiten voor een kennispunt waar voorbeelden verzameld worden én hulp geboden kan worden. Kinderen met een handicap willen daarin graag meedenken. Fondsen en overheden moeten samenwerken om noodzakelijke aanpassingen te doen. Wij roepen minister De Jonge (VWS) op samen met ons de regie te nemen.

Een nieuwe generatie gehandicapte kinderen hoeft niet op te groeien in eenzaamheid. Laten we daarvoor kiezen, uit liefde voor álle kinderen. 

Henk-Willem Laan is directeur van Het Gehandicapte Kind, Dave Ensberg-Kleijkers is directeur van Jantje Beton en Rick Brink is minister van Gehandicaptenzaken.