Help onze zorgmensen met een Coronafonds

OpinieVeel mensen in de zorgsector worden zwaar belast door de coronacrisis. Martijn van Winkelhof en Wilma Oosthoek willen dat er een speciaal fonds wordt ingesteld voor deze sector. ‘Whatever it takes’.

De minister van Financiën wil tot het uiterste gaan om de economische gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. Alleen al de komende drie maanden is voor het bedrijfsleven 10 tot 20 miljard beschikbaar, wat kan oplopen tot 90 miljard euro.

Het valt te prijzen dat het kabinet zo snel een substantieel pakket biedt. Dit pakket ademt de historische woorden van Mario Draghi, president van de Europese Centrale Bank, tijdens de eurocrisis van 2012: ‘What­ever it takes’.

Wat ook en vooral nodig is, is een specifiek Coronafonds ter ondersteuning van alle coronawerkers, om hun en onze zorg en gezondheid op de korte en de lange termijn veilig te stellen.

Als de gigantische piekbelasting voorbij is, zal blijken dat de zorgsector gehavend en getroffen is. Ziekenhuizen en GGD’s zijn normale zorg massaal aan het afbellen en uitstellen. Noodzakelijke maar niet urgente operaties zijn verplaatst naar de zomer (of later), net als duizenden afspraken op poliklinieken. Na de coronacrisis kunnen onze coronawerkers niet zomaar op welverdiende vakantie. Ze staan dan voor de dubbele taak om de normale zorg te hervatten en alle uitgestelde zorg te leveren.

Een Coronafonds zal hard nodig zijn om de oververmoeide coronawerkers en andere delen van de zorgsector een zachte landing te kunnen bieden. En ten slotte zullen deze werkers waarschijnlijk meer dan gemiddeld (ook dodelijk) worden getroffen. Dit schept diepe morele en materiële verplichtingen. Coronawerkers doen overwerk in fysiek en emotioneel extreem zware omstandigheden.

Na deze crisis halen wij opgelucht adem. Coronawerkers kijken dan terug op de waarschijnlijk zwaarste periode uit hun werkende leven. Een Coronafonds past prima in de Nationale Dankbetuiging Coronawerkers waarmee onlangs is begonnen.

Quote

Als de giganti­sche piekbelas­ting voorbij is, zal blijken dat de zorgsector gehavend en getroffen is.

Het is ook belangrijk de specifieke groep coronawerkers substantieel te ondersteunen met extra kinderopvang, catering (ook ’s nachts), ondersteuning van mantelzorg, huishoudelijke hulp, een boodschappenservice en compensatie voor opleidingen die tijdelijk stilliggen. Daarnaast de zekerheid dat alle overuren fair worden vergoed. Hoewel coronawerkers enorm intrinsiek gemotiveerd zijn, zou een materiële ‘coronabonus’ helemaal niet zo gek zijn.

Overuren

Met coronawerkers bedoelen wij (para)medici, verpleegkundigen, GGD-teams, werknemers in apotheken en laboratoria, schoonmakers, huisartsen en andere professionals uit de eerste lijn die risicovolle overuren draaien. Een medisch noodfonds kan hen op korte en langere termijn materieel en praktisch ondersteunen. Zo’n Coronafonds is vanuit medisch, moreel en maatschappelijk perspectief noodzakelijk. ‘Whatever it takes’.

Martijn van Winkelhof is publicist, Wilma Oosthoek is co-assistent. De volledige lijst met ondertekenaars:

Amsterdam - 2020-03-17 - Corona - Applaus OLVG Oost
Volledig scherm
Amsterdam - 2020-03-17 - Corona - Applaus OLVG Oost © Jakob Van Vliet