Volledig scherm
© ANP

ID-kaart op bouwplaats lost veel problemen op

OpinieIn 2015 was er al overeenstemming over. Toch is een bouwplaats-ID nog steeds niet ingevoerd. Zakaria Boufangacha, bestuurder bij de vakbond FNV, wil dat minister Koolmees er haast mee maakt, onder meer om fraude tegen te gaan.

Uitbuiting in de bouw kan eenvoudiger worden aangepakt. Minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees moet het snel mogelijk maken dat een bouwplaats-ID wordt ingevoerd. De cao-partijen in de sector Bouw & Infra kwamen al‎in 2015 overeen dat zo'n ID er moet komen.‎

Het is een belangrijke preventieve maatregel die wij als FNV zo snel mogelijk willen invoeren. Ik vind het onbegrijpelijk dat het ministerie hieraan niet schijnt te willen meewerken.

De Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verdubbelt in de komende jaren haar inzet op het thema eerlijk werk. Uit de praktijk van de inspecties blijkt dat extra handhaving niet volstaat. Er is meer nodig. Ik vraag de minister hier werk van te maken.‎

Dat de noodzaak groot is, bleek wel uit de documentaire van Nieuwsuur over het SCP-rapport Staat van Eerlijk Werk van 7 oktober jl. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat‎sprake is van illegale arbeid. Dit blijkt ook uit de cijfers. In 2015 kwamen nog 1182 meldingen bij de Inspectie SZW binnen. In 2018 werden vermoedens van overtredingen al 1817 keer gemeld. De inspectie maakt zich net als de FNV grote zorgen over deze toename. Veel te vaak worden buitenlandse werknemers uitgebuit of werken ze in een schijnconstructie. ‎

Quote

Met het ID kan de opzichter zien wie op de bouwplaats aanwezig is

Dé oplossing is een bouwplaats-ID. Daarmee bestrijd je illegale arbeid, sociale dumping en schijnconstructies. Tegelijkertijd biedt het ID inzicht in diploma's en certificaten van werknemers. ‎

Door het ID hebben de bedrijven minder administratieve lasten. Invoering bevordert dat de cao en de pensioenregeling worden nageleefd. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor uitzendkrachten en zzp'ers. De verwachting is dat circa 500.000 mensen gebruik gaan maken van het systeem.‎

Het ID is gekoppeld aan een database. Die geeft inzicht in wie de pashouder is, aan welke werkgever en opdrachtgever hij/zij gekoppeld is en of de pashouder op de bouwplaats mag komen. De (hoofd)aannemer kan via een portal zien wie op de bouwplaats aanwezig is.‎Dit is belangrijk in verband met de Wet ketenaansprakelijkheid en de Wet aanpak schijnconstructies. ‎

Het systeem met bouwplaats-ID's biedt ook inzicht in welke certificaten de pashouder heeft. Dit is van belang voor de veiligheid op de bouwplaats. ‎

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt leiden tot een stapeling van arbeidsrisico's en risico's met betrekking tot de bestaanszekerheid. Vooral voor een groep van 800.000 tot 900.000 mensen, ruim 10 procent van alle werknemers, die veelal laagbetaald werk verrichten op flexibele basis, of financieel kwetsbare zzp'ers.‎

De onzekere positie van deze groep vergroot hun afhankelijkheid van werkgevers en opdrachtgevers. Zodoende lopen deze mensen ook meer risico op onderbetaling en arbeidsuitbuiting.‎

Zakaria Boufangacha is bestuurder bij de vakbond FNV.‎