Volledig scherm
© ANP

Jeugd wapenen tegen 'online' is noodzakelijk

OpinieLubach op zondag (NPO 29-3) bracht een discussie op gang rond het online merk RUMAG. Marcel van Herpen en Erwin Hoeks bepleiten een veel bredere discussie over opvoeding en online invloeden.

Bij de discussie over online moraal hoeven niet alle vingers naar het online bedrijf RUMAG te wijzen.

We moeten vooral ook naar onze eigen verantwoordelijkheid kijken. RUMAG is een gevolg, niet de oorzaak van het feit dat we al lang geen grip meer hebben op wat er online gebeurt. We hebben als ouders, opvoeders en leerkrachten geen zicht op wat kinderen en jongeren via YouTube, Instagram en snapchat tot zich nemen, delen en soms ook zelf maken. Waarbij het in de keiharde strijd om volgers en likes steeds grover, steeds harder en steeds brutaler moet.

Ongecensureerd

Quote

In de online wereld gaat het er steeds harder, grover en brutaler aan toe

Nagenoeg alle kinderen hebben toegang tot internet. Dus worden ze in alle fasen van hun (jonge) leven geconfronteerd met beelden die ongecensureerd op hen afkomen. Ouders en leraren hebben voor een deel geen idee van deze virtuele wereld met teksten waardoor een nieuw taalgebruik bijna ongemerkt vanzelfsprekend wordt.

Kinderen en jongeren zien ontelbaar bizarre registraties van menselijk gedrag - discriminatie, geweld, seks - en zijn lang niet altijd in staat om de excessen van de realiteit te onderscheiden.

Jonge kinderen die al afhankelijk zijn van het aantal likes dat ze krijgen. Groepsapps en chats waarin het taalgebruik en de oordelen over anderen harder en gemener worden. Waardoor 'meedoen of buitengesloten worden' gangbaar is.

Online reageren, digitaal schreeuwen en het kopiëren van elkaars grappen, ideeën en creatieve uitspattingen, allemaal hebben ze één overeenkomst: het kan online zonder dat er verantwoordelijkheid voor wordt genomen.

Willen we blijven genieten van technologische innovatie, dan moeten we het gesprek over de morele kant van de zaak voeren. Niet alleen: wat kan er, maar óók: wat willen we eigenlijk? We zien dat jonge mensen bedreigd worden, seksueel geïntimideerd, gediscrimineerd of buitengesloten en zullen heel snel het morele filter scherper af moeten stellen. En dat filter is geen nieuwe technologische vondst. Dat filter zijn wij. Iedereen. Ouders, leraren, trainers, buurmannen en -vrouwen, iedereen. Moraliteit is geen programma dat je uploadt. Dat zijn mensen! Mensen die verantwoordelijkheid nemen, door interesse te tonen en kinderten en jongeren hun eigen ideale toekomst voor te houden aan de volgende generatie.

Leef die wereld

Wat voor wereld willen we? Leef die wereld zelf. Druk díe wereld op mokken en T-shirtjes.

Wat RUMAG maakt en hoe RUMAG opereert mag voer zijn voor discussie, maar daar moet het gesprek niet stoppen. In een wereld die doordraait is dat gesprek van het grootste belang. De vraag is waar je zelf verantwoordelijkheid neemt om jonge mensen bij te staan om moreel de juiste keuzes te maken.

Marcel van Herpen is pedagoog, Erwin Hoeks is communicatieadviseur  bij  Fontys.