Volledig scherm
© ANP

Laten we de boer danken voor al dat mooie voedsel

OpiniePolitici vertellen boeren niet eerlijk wat er met hun bedrijfstak moet gebeuren, stelde Annabel Broer, voorzitter van de Jonge Democraten (AD 22-10). Pieter Meijers, bestuurslid van SGP-jongeren, vindt dankbaarheid meer op zijn plaats.

Annabel, je bent boos. Dat is mij duidelijk. Boos omdat boeren opkomen voor hun positie in het maatschappelijke debat. Boos omdat boeren niet zouden willen inzien dat ze waardeloze producten produceren die allang geen bruikbaar businessmodel meer vertegenwoordigen. Producten van multinationals leveren meer op, volgens jou.

Op zich is dat eerlijk. Waar jouw partijgenoot Tjeerd de Groot veinst het goede met boeren voor te hebben, zeg jij gewoon onomwonden dat je geen belang ziet in Nederlandse varkens en kippen. Maar het is ook kortzichtig, want de agrarische sector bestaat niet zomaar. Die is er om ervoor te zorgen dat jij en ik elke dag eten op ons bord hebben.

Hongerwinter

Voor een 21ste-eeuwse Randstedeling als jij lijkt het misschien vanzelfsprekend dat de supermarkten elke dag bomvol eten liggen, maar dat is het niet. Tot betrekkelijk kortgeleden werd er in Nederland veel honger geleden, met de Hongerwinter van 1944 als dieptepunt.

Daarom werd vanaf de jaren 50 ingezet op het verhogen van de productiviteit in de landbouw, door middel van het zogeheten 'plan-Mansholt'. De overheid stimuleerde schaalvergroting en modernisering van de landbouw en boeren investeerden hier fors in. Hierdoor hebben jij en ik nu elke dag genoeg, veilig, gezond en heerlijk voedsel op ons bord liggen. Laten we de boeren daar eens voor bedanken.

Quote

Tot betrekke­lijk kortgele­den werd er in Nederland veel honger geleden, met de Hongerwin­ter van 1944 als dieptepunt

De laatste jaren komen we er steeds meer achter dat de intensieve voedselproductie in Nederland niet uitsluitend voordelen met zich meebrengt. Te denken valt aan het mestoverschot, de uitstoot van broeikasgassen en stikstofemissie.

Ondanks het feit dat we alle reden hebben om dankbaar te zijn voor ons voedsel, mogen we niet wegkijken van deze problemen. Boeren hebben daarom al veel maatregelen genomen om hun milieu-impact te verkleinen: de stikstofemissie is de afgelopen jaren flink gedaald en de landbouw is de enige sector die voldoet aan het Urgenda-vonnis. Natuurlijk zal jij vinden dat er meer moet gebeuren.

Prima, daarover kunnen we in gesprek. Tijdens dat gesprek zal ongetwijfeld duidelijk worden dat er nog heel wat stappen gezet moeten worden voordat we bij een natuur-inclusieve kringlooplandbouw zijn.

Maar laten we in dat gesprek eerst de Nederlandse boer danken voor het feit dat we elke dag genoeg, veilig, gezond en heerlijk voedsel hebben.

Pieter Meijers is bestuurslid van SGP-jongeren.

Volledig scherm
'Boeren hebben al veel gedaan om hun milieu-impact te verkleinen.' © ANP
 1. Pensioenen moeten niet nóg onzekerder worden
  commentaar

  Pensioenen moeten niet nóg onzekerder worden

  Het is maar een theoretische exercitie, benadrukken betrokkenen. Toch laten vakbonden, werkgeversorganisaties en minister Koolmees (Sociale Zaken) een plan voor een nieuw pensioenstelsel doorrekenen, waarbij pensioenen veel minder afhankelijk zijn van de rente. Nadeel is echter dat werknemers daarvoor in de plaats minder zekerheid krijgen over wat ze straks op hun oude dag ontvangen bovenop hun AOW. Daar moet niet te lichtzinnig over worden gedacht.
 2. Laat zielige houding varen en kijk eens naar wat de EU ons oplevert
  Opinie

  Laat zielige houding varen en kijk eens naar wat de EU ons oplevert

  In zijn commentaar (20-2) stelt Hans van Soest dat Rutte 'zijn poot stijf moet houden' en dat het gat tussen wat we aan de EU afdragen en er binnenkomt niet groter moet worden. Nederland gaat weer in de zielige en ferme stand als het over bijdragen aan de EU gaat. Het past in de huidige stemming waar alles wat met de EU te maken heeft kritisch wordt bekeken en het begrip solidariteit bijna uit het vocabulaire van de Nederlander is verdwenen. Want het is toch niet zo gek dat het op één na rijkste land van de EU meer betaalt dan armere lidstaten? Veel belangrijker is dat we niet alleen moeten kijken naar uitgaven aan de EU, maar ook naar wat de EU ons in economische zin oplevert. Wetenschappelijke onderzoeken laten steeds zien dat Nederland tot de top-profiteurs behoort. In het onlangs verschenen rapport Estimating economic benefits of the Single Market for European countries and regions zijn de opbrengsten van de interne markt weer eens op een rijtje gezet.