Volledig scherm
© ANP

Natuur is basis van ons geluk en onze economie

OpinieIn de stikstofdiscussie die momenteel woedt, worden 'natuur' en 'economie' tegenover elkaar gezet. Dat is onterecht, zegt Marc van den Tweel, directeur van de Vereniging Natuurmonumenten. Om goed te functioneren, hebben we de natuur heel hard nodig.

Op Prinsjesdag is 302 miljard euro verdeeld. Daarvan is 133 miljoen euro vrijgemaakt voor natuur en biodiversiteit, 0,04 procent van de totale rijksbegroting.

Nu kan ik op de barricaden gaan staan en roepen om meer geld voor natuur, maar het is onzin om de waarde van natuur uit te willen drukken in harde munten. In de stikstofdiscussie worden natuur en economie vaak lijnrecht tegen over elkaar geplaatst: alsof investeren in het één schade‎betekent voor het ander. Het tegendeel is waar. Als onze natuur gezond is, plukt de economie ‎daar óók de vruchten van. ‎

Het is hoopgevend dat in de Miljoenennota het natuurlijk kapitaal wordt geroemd als de basis voor welvaart en welzijn. En dat ecosystemen moeten worden beschermd en behouden. Want bodem, water en lucht zijn ons wérkelijke kapitaal.‎

Een goed vestigingsklimaat heeft niet alleen te maken met gunstige belastingregels. Een groene en gezonde leef- en werkomgeving is een belangrijke randvoorwaarde voor bedrijven én hun medewerkers om tot bloei te komen. ‎

Quote

Wereldwijd onderzoek wijst uit dat kinderen inmiddels minder vrije tijd buiten doorbren­gen dan gedetineer­den

Ondertussen wordt onze afstand tot de natuur steeds groter. Natuur lijkt vooral lastig. Sla het komkommernieuws er maar op na. 'Monsterwespen', een bijtende snoek, de‎eikenprocessierups, de wolf, de teek, het mediterraan draaigatje, we zijn al die vervelende beestjes liever kwijt dan rijk. Die trend is niet verwonderlijk: we komen steeds minder buiten en voelen dus steeds minder binding met de natuur. En zijn dus minder geneigd haar te beschermen. ‎

Wereldwijd onderzoek wijst uit dat kinderen inmiddels minder vrije tijd buiten doorbrengen dan gedetineerden: vier tot zeven minuten per dag. Een ander onderzoek claimt dat kinderen tussen 11 en 14 jaar oud gemiddeld twaalf uur per dag voor een scherm doorbrengen.‎

Het lijkt misschien logisch om kinderen te willen beschermen tegen die grote boze buitenwereld, maar we brengen ze nóg meer in gevaar door ze binnen te houden. Kinderen die minder buiten zijn, lopen meer risico op angststoornissen, overgewicht, verminderde hersenontwikkeling en een minder gelukkig leven. Voor volwassenen geldt hetzelfde. De gemiddelde Amerikaan zit 95 procent van zijn leven binnen. Door al dat binnenzitten komt onze gezondheid in gevaar.‎

Het is bewezen dat minimaal twee uur per week in de natuur vertoeven gelukkiger maakt. Driekwart van de Nederlanders haalt dat niet. Buiten zijn stimuleert de verbeelding en creativiteit, vermindert stress, leert je te vertrouwen op jezelf en maakt je sterker en fitter. Naar buiten gaan is het begin van (her)waardering van ons grootste kapitaal. En dus het begin van bescherming ervan, inclusief die 'lastige' wespen, rupsen en wolven.‎

Natuur is de basis voor een gezonde, vitale en veerkrachtige economie. Gelukkig is daar ook steeds meer oog voor. ‎