Volledig scherm
© Paul Rapp

Overheid weet wél hoe gevaarlijk houtrook is

OpinieDe effecten van de verbranding van biomassa zijn nog onvoldoende bekend, zo meldde de GGD gisteren in deze krant. Dat is onjuist, stelt Martin van Raay, van het Kenniscentrum Houtrookoverlast. Er is juist heel veel literatuur en er is reden tot zorg.

De GGD's zeggen dat we voorzichtig moeten zijn met grootschalige houtstook, omdat de effecten op de gezondheid daarvan nog niet bekend zijn. Als de GGD's de internationale literatuur zouden kennen, zouden ze weten: die effecten zijn wél bekend.

Er is een hele bibliotheek aan onderzoek naar hoe houtrook onze gezondheid aantast. Als je die rapporten leest, slaat de schrik je om het hart, zeker als je kinderen hebt, want voor hen is het nog schadelijker dan voor volwassenen. De Wereldgezondheidsorganisatie en andere organisaties hebben cijfers van het aantal vroegtijdige doden dat particuliere houtstook elk jaar veroorzaakt. Wereldwijd 3,5 miljoen, van wie 60.000 in Europa. Reken dat om naar Nederland, vermenigvuldig dat met de hoeveelheid hout dat ons kabinet méér wil verbranden dan we al doen en je weet hoeveel mensenlevens het kabinet wil offeren op het altaar van de houtleugen.

Houtleugen, want de Reclamecodecommissie heeft het argument van het kabinet ('houtstook is duurzaam en CO2-neutraal') al in meerdere zaken veroordeeld als misleidend, oftewel: een leugen. Bedrijven mogen de claim niet meer gebruiken. Waarom houdt het kabinet er dan aan vast? Dat het RIVM officieel niet weet wat de effecten van grootschalige houtstook zijn, is te begrijpen. Het RIVM doet alleen onderzoe in opdracht. Zolang het kabinet geen opdracht geeft, komt er geen rapport en kan het dus zeggen dat het RIVM geen uitspraak gedaan heeft over hoe verkeerd het kabinetsbeleid eigenlijk is. Zo maak je een cirkel rond.

Quote

Er is een hele biblio­theek aan onderzoek naar hoe houtrook onze gezondheid aantast

In werkelijkheid weten de wetenschappers van het RIVM allang hoe schadelijk houtrook is (ze zijn op de hoogte van de internationale literatuur en spreken op conferenties hun zorgen uit), maar zolang die opdracht er niet is, zullen ze het niet op papier zetten en publiceren. Er zijn voorstanders van houtstook die zeggen dat de rook zó gefilterd kan worden dat hij schoon wordt. Als zulke filters zouden bestaan én betaalbaar zijn, dan zaten ze allang op kolencentrales en was er geen enkele reden om kolencentrales te sluiten. Te meer, omdat kolencentrales per kilowattuur slechts de helft van de CO2 en giftige uitstoot produceren van houtcentrales.

Het is dus aan te nemen dat zulke filters niet bestaan of dat ze zó duur zijn dat geen enkele exploitant van kolencentrales ze gebruikt. Als je weet dat houtcentrales gesubsidieerd worden omdat de exploitanten er anders geen droog brood aan zouden verdienen, dan kun je op twee vingers natellen dat zulke filters zeker niet op houtcentrales gezet gaan worden.

Wie wil weten hoe hij bedrogen wordt door de voorstanders van houtstook, waaronder onze eigen overheid, moet eens wat rapporten over de voordelen van houtstook opzoeken en dan kijken of het woord 'gezondheid' erin voorkomt. Het resultaat zegt genoeg. 

Martin van Raay, Kenniscentrum Houtrookoverlast, Culemborg.