Volledig scherm
© ANP

Voor regio's is Haagse stikstofdictaat niet te verteren

OpinieHet 'stikstofdictaat' van de regering wordt door meerdere provincies genegeerd. Terecht, vinden de Friese statenleden Wopke Veenstra en Sijbe Knol. 'Wij begrijpen dat de boeren zich gedupeerd voelen'.

Oktober 2019 zal de geschiedenis ingaan als de maand waarin de regio's opstonden. Een kanteling in het denken. Waarbij provincies recht doen aan wat er werkelijk leeft onder de ‎mensen.

Immers, nadat Friesland vorige week zijn handtekening terugtrok onder een dictaat‎van het Interprovinciaal Overleg (IPO), volgden maandag Drenthe, Gelderland en Overijssel. ‎

Dat deze provincies de geluiden uit de maatschappij serieus nemen, is volgens ons de normale gang van zaken. Helaas staat dit in scherp contrast met de handelingen van de regering. Laat‎ons duidelijk zijn: een andere aanpak is nodig.‎

Wij begrijpen de ergernis van de boeren, wij begrijpen dat zij zich gedupeerd voelen. Wij zijn dan ook ingenomen met het besluit van de vier provincies om het Haagse dictaat terug te draaien. Wij zien dat de revolutie in het denken in de periferie begon, met Friesland voorop.‎

Quote

Twee bewindsper­so­nen die ieder wat anders zeggen. Niet gek dat er dan verwarring ontstaat

Maar we zijn er nog niet. Sterker, we zijn nog geen stap verder. Ook andere sectoren hebben te lijden onder een gebrek aan bestuurlijke kracht in Den Haag. Sommige individuele ‎bouwondernemers hebben al schade die in de tonnen loopt. Er is een groep boeren die nog‎steeds wacht op een vergunning. Ook deze mensen hebben sterk te lijden onder de onzekerheid.‎

Minister Carola Schouten zei maandag dat 'de provincies zelf mogen weten welke vergunningen zij uitgeven.' Vrijdag liet vicepremier Hugo de Jonge blijken dat hij geërgerd‎was over de ontwikkelingen in Friesland en dat de regering 'de provincies aan de afspraken ‎zal houden.' Twee bewindspersonen die ieder wat anders zeggen. Niet gek dat er dan verwarring ontstaat.‎

Minister van staat Herman Tjeenk Willink zei het zo: ,,Door het ontbreken van debat grijpt de ‎politiek vaak te laat in. Daardoor voelen burgers zich overvallen. Drastische maatregelen worden opgelegd. Van burgers wordt verwacht dat ze begrijpen dat die nodig zijn. Hoezo? (...) De politiek heeft de plicht vooruit te kijken en burgers te betrekken bij hun ‎besluiten.'‎

Als belangrijke onderwerpen zoals de stikstofproblematiek vanuit een dichtgetimmerd regeerakkoord door een klein groepje mensen gedicteerd worden en er geen publiek debat of overleg is met de mensen die het aangaat, dan is dat de basis voor groeiende onvrede in de‎regio.

Groeiende onvrede

Een andere aanpak is noodzakelijk. Zonder draagvlak en samenwerking komen wij niet verder. Anders zal er groeiende onvrede in de regio ontstaan.

Wij zijn blij dat de kentering in ‎het denken in Friesland en andere regio's in gang is gezet. Wij moeten verder op basis van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Daarbij kunnen wij Haagse dictaten missen als kiespijn. ‎

Wopke Veenstra (woordvoerder landbouw) en Sijbe Knol (woordvoerder leefbaarheid, ‎wonen en ruimte) zijn lid van de Statenfractie van de Fryske Nasjonale Partij/Friese Nationale Partij.‎

Wat ik stikstof precies en waarom is het schadelijk? Bekijk deze video: