Volledig scherm
© Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Wie wil blijven boeren doet dat mét de natuur

OpinieDe plannen die een boerencoalitie deze week presenteerde, grijpen terug naar vroeger, stelt Herman van Bekkem, campagneleider Landbouw van Greenpeace.  Schaalvergroting en intensivering blijven, terwijl de stikstofcrisis juist nieuwe kansen biedt.

De boerenprotesten konden op veel sympathie rekenen. Omdat boeren klem zitten tussen supermarkt en industrie. Omdat ze telkens nieuwe regels krijgen opgelegd. Omdat ze zorgen voor eten, maar tegelijk vaak zelf moeite hebben om brood op de plank te krijgen. Of gewoon omdat het van lef getuigt om de tractor te pakken en in Den Haag te vertellen wat je ervan vindt.

In een schijnbare poging om de verdeeldheid tussen verschillende 'bloedgroepen' in de boerengelederen te verhullen, werd begin deze maand een nieuwe 'sectorbrede samenwerking' opgericht. Deze week presenteerde deze boerencoalitie haar plannen om de stikstofcrisis aan te pakken. Dat de boeren inzetten op verdere intensivering en schijnoplossingen is geen verrassing, met Aalt 'agro-industrie' Dijkhuizen aan het roer.

Quote

Dit is de laatste stuiptrek­king van een vastgelo­pen systeem

Met de keus voor de oud-voorzitter van de landbouwuniversiteit als voorganger bekennen de boeren kleur. Dijkhuizen staat bekend om zijn uitgesproken voorkeur voor intensivering en industrialisering van de landbouw. Hij is tegen biolandbouw. Aalt Dijkhuizen is het vleesgeworden boegbeeld van de oude economische belangen van de landbouwindustrie die keihard tegen klimaat- en biodiversiteitsgrenzen aanloopt. Zo zit Dijkhuizen in de raden van toezicht van de veevoerindustrie, veefokkers, en machinefabrikanten. Bedrijven die er geen belang bij hebben om de stikstofcrisis te zien als kans om te veranderen en te gaan voor een beter passend en biodivers ecologisch voedselsysteem met fors minder dieren. Dát is wat nu nodig is.

De stikstofcrisis is de uitgelezen kans om naar een echt duurzaam voedselsysteem te gaan dat past binnen de grenzen van natuur en klimaat en de boeren een levensvatbare toekomst gunt. De aanstelling van Dijkhuizen is de laatste stuiptrekking van een vastgelopen systeem dat vecht om door te gaan op een doodlopend spoor. De plannen die de Landbouw Coalitie deze week presenteerde zijn ook totaal niet in het belang van boeren zelf. Er wordt voortgeborduurd op de weg van intensivering en schaalvergroting die sinds 2000 al 45 procent van de boeren de kop heeft gekost. In 2030 zal zo nog maar de helft van de iets meer dan 50.000 boeren over zijn.

Het resultaat: de natuur naar de knoppen, kaalslag in de boerenstand, torenhoge leningen bij de Rabobank en nog steeds geen toekomstperspectief. Daarom roepen we boeren op niet de agro-industrie te volgen, maar te kiezen voor een landbouwsysteem met minder dieren, in balans met de natuur. Distantieer je van LTO en andere boerenorganisaties die natuurbescherming willen opheffen.

Als je wilt blijven boeren, sluit je dan aan bij de groeiende beweging voor landbouw mét de natuur. Alleen dan kun je rekenen op onze sympathie en steun. 

Herman van Bekkem is campagneleider Landbouw bij Greenpeace.