Volledig scherm
De Talentencampus in Oss. © BD

Osse bedrijven kunnen miljoenen voor ‘techneuten van toekomst’ binnen harken

OSS - De tijd dringt. Maandag moeten de handtekeningen worden gezet. Anders vist Oss achter het net en loopt het lokale techniekonderwijs miljoenen mis. ,,Er moet nu boter bij de vis.” 

De Talentencampus kan dit jaar een grote stap zetten als schakel tussen onderwijs en het Osse bedrijfsleven, weet Richard van Ommen, de directeur. ,,Minister Arie Slob stelt de komende vier jaar elk jaar honderd miljoen euro beschikbaar om het vmbo-onderwijs sterk te verbeteren. Hoe dat gestalte krijgt mogen de regio's zelf bepalen. Zo kan maatwerk worden geleverd. Maar dan moet het natuurlijk wel gedragen worden door het lokale bedrijfsleven.” 

Oss aast op een miljoen per jaar uit de ruif van Slob. Het regioplan om dit geld aan te wenden voor het opleiden van ‘de techneuten van de toekomst’ ligt klaar. Van Ommen is ervan overtuigd dat er straks niet alleen beter opgeleide werknemers van school komen, maar ook meer. ,,Je moet kinderen in een vroegtijdig stadium enthousiast maken voor een technisch beroep. Je kunt wel extra investeren in het mbo, maar op het vmbo wordt de beroepsrichting al gekozen. Als je daar de boot mist, maak je dat in een later stadium niet meer goed.” 

Een ton voor een miljoen

Het Osse onderwijs en het bedrijfsleven hoeven niet alleen maar ja te knikken om de zilvervloot binnen te halen. Om aan te tonen dat de bedrijven ook echt betrokken zijn eist de minister een bijdrage van tien procent aan ‘cofinanciering’.  In Oss komt dat dus neer op een ton per jaar. Zonder toezeggingen van de ondernemers gaan de miljoenen van Slob aan Oss voorbij. Van Ommen moet er niet aan denken. ,, We hebben een unieke kans om het techniekonderwijs blijvend te innoveren. Niet volgens een algemeen stramien, maar van onderop en met de bedrijven samen.” 

Maandagmiddag is er in de Talentencampus een grote bijeenkomst belegd waarvoor alle Osse werkgevers in de techniek en bouw van harte zijn uitgenodigd. Na een presentatie komen de contracten op tafel. ,,Het gaat in veel gevallen niet eens om een directe financiële bijdrage", werft Van Ommen. ,,Een stageplaats telt ook al voor tweeduizend euro. Met vijftig handtekeningen voor zo'n stage zijn we er ook al. Als een bedrijf een machine aan de campus levert, telt dat ook. Het gaat erom dat we aantonen dat het Osse bedrijfsleven echt meedoet.”