Volledig scherm
Ingrid van Engelshoven © GUUS SCHOONEWILLE

10 miljoen voor zieke, zwangere, beperkte en arme mbo’ers met studievertraging

Studenten aan het middelbaar beroepsonderwijs die buiten hun schuld studievertraging oplopen, kunnen voortaan aanspraak maken op een pot met geld. Het gaat om jongeren die tijdens hun mbo-opleiding ziek of zwanger worden of studenten met een beperking. Het kabinet trekt voor hen jaarlijks 10 miljoen euro uit.

Quote

In het hoger onderwijs waren dit soort regelingen heel vanzelf­spre­kend. Om onverklaar­ba­re redenen was dat in het mbo nog niet zo. Dat wil ik nu goed regelen

Minister Van Engelshoven

Het geld wordt verdeeld over alle mbo-scholen, blijkt uit een wetsvoorstel dat vandaag openbaar wordt. Als een mbo’er door bijvoorbeeld ziekte het jaar niet kan afmaken, moet de student wel schoolgeld betalen. Dat wordt nu gedekt door een fonds. Voorwaarde voor zo’n toelage is wel dat de student geen recht meer heeft op studiefinanciering; een studielening of een aanvullende beurs.

De mbo’s mogen zelf bepalen hoe het fonds wordt ingevuld en wie er recht krijgt op een vergoeding. Ook kunnen minderjarige studenten met ouders die een krappe beurs hebben via het fonds een vergoeding krijgen voor de schoolkosten en de aanschaf van spullen die nodig zijn voor de opleiding, zoals laptops, boeken en werkkleding.

Daar was al geld voor beschikbaar, maar dat potje ging niet leeg. ,,Daarom willen we dat bedrag breder inzetten om meer studenten tegemoet te komen’’, zegt minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs.

In de wet wordt ook geregeld dat mbo’ers officieel studenten gaat heten. Daar hoort ook bij dat deze studenten een vergoeding kunnen krijgen als ze in de studentenraad zitten, net als bij hun collega-studenten op hbo en universiteit. Ook dat geld komt uit het nieuwe mbo-fonds.

De minister was zelf ook verbaasd dat zo’n studiefonds wel bestond voor het hoger onderwijs en niet voor het mbo. ,,In het hoger onderwijs waren dit soort regelingen heel vanzelfsprekend. Om onverklaarbare redenen was dat in het mbo nog niet zo. Dat wil ik nu goed regelen.’’

Zwangerschap

Mbo-studenten die in verwachting zijn moeten zich nu nog ziek melden, omdat zwangerschap nu nog geen officiële reden is voor verzuim. Dat wordt in de nieuwe wet geregeld. ,,Als een studente zwanger wordt en daardoor vertraging oploopt, moet daar geen last van hebben. Daarom is een tegemoetkoming belangrijk.’’

De D66-bewindsvrouw weet niet hoeveel studenten er gebruik van zullen maken. ,,Ik weet niet hoeveel studentes zwanger zullen worden. Maar als het geld op is, ga ik er opnieuw naar kijken.’’

Ook kunnen mbo’ers jonger dan 23 jaar die uitvallen voor ze hun diploma halen in de toekomst een verklaring krijgen waarop staat welke delen van hun opleiding ze wél hebben gehaald. Daarmee kunnen ze aan werkgevers laten zien wat ze kunnen en wordt het hen makkelijker gemaakt hun studie later weer op te pakken.