Volledig scherm
Uitstoot bij Pernis. © ROBIN UTRECHT

‘Adviesorgaan overheid: Kabinet gaat klimaatdoelen niet halen’

Het huidige kabinetsbeleid volstaat niet om de voor volgend jaar gestelde klimaatdoelen te halen. In een door actiegroep Urgenda aangespannen rechtszaak kreeg de overheid tot twee keer toe opdracht de uitstoot van CO2 met minstens een kwart terug te dringen ten opzichte van 1990. Maar de teller blijft volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) steken op iets meer dan een vijfde, bevestigen Haagse bronnen.

Nederland heeft bij de klimaatakkoorden van Parijs afgesproken dat het de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met een kwart moet hebben verminderd ten opzichte van 1990. Daarvoor zijn ingrijpende maatregelen nodig, bijvoorbeeld het vervroegd sluiten van meerdere kolencentrales.

Urgenda sleepte de Nederlandse staat voor de rechter, omdat die doelen met het huidige beleid niet gehaald zouden worden. De rechter gaf de duurzaamheidsorganisatie meermaals gelijk. Het Hof beoordeelde eind vorig jaar dat de staat maatregelen moest nemen.

Economisch hoogtij

In 2017 voorzag het PBL nog dat de CO2-reductie in 2020 zou uitkomen op 23 procent. Op basis van die raming heeft het kabinet steeds volgehouden dat het doel van 25 procent binnen bereik was. Tussen 2017 en 2020 zouden er immers veel wind- en zonneparken bij komen. 

De sterke economische groei van de laatste jaren gooit echter roet in het eten. Die heeft gezorgd voor een toename van het autoverkeer en de industriële bedrijvigheid, waardoor de effecten van het klimaatbeleid deels teniet zijn gedaan. Zodoende komt het planbureau waarschijnlijk tot de conclusie dat de doelen niet gehaald zullen worden. 

Het PBL is de belangrijkste adviseur van het kabinet op klimaatgebied. Het planbureau presenteert vrijdag zijn jongste ramingen. Dat die tegenvallen kan niet als een verrassing komen voor het kabinet. Toen minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) afgelopen najaar stelde dat de klimaatdoelen binnen handbereik lagen, waarschuwde het planbureau al dat dit wel erg optimistisch was.

De vervroegde sluiting van kolencentrales is een van de snelste manieren om de CO2-uitstoot te verminderen, maar kost ook veel geld. Energiebedrijven zullen miljarden aan compensatie eisen voor investeringen die zij dan niet meer terug kunnen verdienen. Coalitiepartij D66 stelde eerder al voor om in weerwil van het regeerakkoord de maximumsnelheid op de snelwegen te verlagen van 130 naar 100 kilometer per uur.