Volledig scherm
Een oplaadpunt voor elektrische auto 's in het straatbeeld van Rotterdam.

Alleen nieuwe auto’s zonder uitstoot in 2030

Uiterlijk in 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. Dat staat in het regeerakkoord. Verder mogen de milieuzones in grote steden blijven, maar aan de andere kant wordt de maximumsnelheid op de grote weg gehouden op 130 km/u.      

In de plannen voor mobiliteit is voor alle regeringspartijen (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie) iets terug te vinden. Groene maatregelen en forse investeringen in asfalt gaan hand in hand bij deze coalitie.         

Geen rekeningrijden

Zo komt er geen rekeningrijden voor personenvoertuigen, maar wel 'zo spoedig mogelijk' een kilometerheffing voor vrachtverkeer. De opbrengsten uit die maatregel worden weer gebruikt voor verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s, vernieuwing en verduurzaming.

En omdat de fiets een goed alternatief voor het openbaar en de auto kan zijn, trekt het kabinet eenmalig 100 miljoen euro uit om bij te dragen aan investeringen in fietspaden en-stallingen bij bijvoorbeeld stations. 

Inhaalslag

Voor een inhaalslag bij verkeersprojecten stelt het kabinet in totaal 2 miljard euro beschikbaar in de eerstkomende drie jaar. Het extra geld gaat naar de aanpak van de grootste resterende knelpunten:  A4, A7, A15 in de Randstad en de verkeersaders van en naar het zuiden, oosten en noorden (A1, A2, A12, A28 en A58).

Het kabinet gaat daarnaast  door met de aanleg van de verlengde A15, de A13-A16, de Blankenburgverbinding en de Ring Utrecht. Ook wordt bekeken hoe Schiphol, onze nationale luchthaven, beter bereikbaar kan worden. Concrete plannen hiervoor staan echter niet in het regeerakkoord.