Volledig scherm
Lodewijk Asscher © ANP

Asscher ‘dolblij’ met nieuwe uitzendregels

Rustig uitbollen naar het eind van zijn ministerschap later deze week zat er niet in voor Lodewijk Asscher. Hij had gisteren een twaalf uur lange Europese vergadermarathon over nieuwe detacheringsregels: gelijk loon voor Midden- en Oost-Europese werknemers in de bouw, zorg en land- en tuinbouw die tijdelijk een klus in Nederland doen. Vanmorgen, net terug in Nederland, geeft hij vanuit de auto commentaar.

Quote

Het belangrijk­ste is dat gedeta­cheer­de werknemers vanaf dag één hetzelfde salaris verdienen, inclusief vakantie­toe­sla­gen, dertiende maand en andere rimram

Blij?
,,Dolblij! Er was heel veel verzet, en we zijn er toch uitgekomen!”

Midden- en Oost-Europa zitten al sinds 2004 bij de EU. Waarom zijn Nederlandse werknemers zó lang blootgesteld aan oneerlijke concurrentie?
,,Omdat misbruik werd gemaakt van de oude regels uit 1996. Die schreven een gelijk minimumloon voor, maar het verschil met de cao-lonen liep toch snel op tot een paar honderd euro per maand, en dat werd een businessmodel. Toen ik daar in 2013 over begon, kreeg ik te horen: 'je bent xenofoob'. De oude Europese Commissie die er toen nog zat, gaf absoluut geen sjoege. Dat is pas veranderd met de nieuwe.”

De afspraak is nu een maximale uitzendduur van twaalf plus zes maanden, de gemiddelde klus duurt vier. Door onbestaande of veel lagere pensioen- en andere sociale premies blijven Polen, Bulgaren en Roemenen substantieel goedkoper. Haalt dat niet heel veel glans af van het akkoord?
,,We hebben heel lang gesteggeld over de uitzendduur. Die was onbeperkt en gaat nu naar maximaal achttien maanden. Maar het belangrijkste is dat gedetacheerde werknemers vanaf dag één hetzelfde salaris verdienen, inclusief vakantietoeslagen, dertiende maand en andere rimram. Daar zit de winst. Ik ben akkoord dat er door de sociale premies nog steeds een loonverschil blijft, dus de volgende stap moet zijn: ook dat gelijktrekken.”

Quote

Dit akkoord heeft de steun van landen die driekwart van de Europese bevolking vertegen­woor­di­gen - dat is meer dan ik had durven hopen

Een andere concessie aan het voormalige Oostblok: transport, een uiterst belangrijke sector voor Nederland, valt voorlopig buiten het akkoord. Wat betekent dat voor de Nederlandse trucker?
,,Dat was een heel spannend punt, want Midden- en Oost-Europa wilden het transport er absoluut buiten houden. Europa werkt nu aan een mobiliteitspakket, en dat gaat ook nieuwe regels opleveren voor de transportsector. Intussen blijft de oude bescherming bestaan. Dat geldt ook voor de binnenlandse ritten, waar in Nederland 100.000 banen mee zijn gemoeid.”

Tot slot: Een deel van Midden- en Oost-Europa gaat niet of knarsetandend akkoord. Krijgen we, na twee jaar geëmmer over verplichte spreiding van asielzoekers, een nieuwe Oost-Westtegenstelling?
,,Nee, want met vier tegenstemmen en drie onthoudingen hebben we een breed akkoord, dat ook de steun kreeg van landen als Tsjechië, Slowakije en Roemenië. Een Oost-Westtegenstelling is dus niet aan de orde. Van Polen en Hongarije wisten we vanaf het begin dat het niet zou lukken ze mee te krijgen. Dit akkoord heeft de steun van landen die driekwart van de Europese bevolking vertegenwoordigen - dat is meer dan ik had durven hopen.”