Volledig scherm
© ANP

Boeren: koe vaker in de wei scheelt stikstof

Koeien vaker in de wei laten, minder eiwitrijk voer geven en mest aanlengen met water. Boeren kunnen op diverse manieren de stikstofuitstoot van hun bedrijven verminderen, zeggen boerenorganisaties. Ze presenteerden vandaag in Den Haag eigen plannen die moeten bewerkstelligen dat Nederland ‘het stikstofdebacle vlot te boven komt’.

Quote

Vergund blijft vergund

Landbouw Collectief

Het is ‘cruciaal dat boeren zelf de keuzes kunnen maken die het beste bij hun bedrijfsvoering passen’, vinden de dertien boerenorganisaties die zich hebben verenigd in het Landbouw Collectief. Ze stellen dat hun maatregelen kunnen leiden tot ‘snel resultaat’. De branche steunt ook het plan van het kabinet om varkensboeren die willen stoppen uit te kopen.

Dwang is uit den boze, vinden de boeren. Het inperken van vergunningen vinden ze onbespreekbaar: ,,Vergund blijft vergund.’’

Koeien die buiten staan, stoten minder stikstof uit. Wanneer mest en urine worden vermengd, gaat meer ammoniak de lucht in, een verbinding van stikstof en waterstof. In stallen gebeurt dat meer dan buiten. ,,Mest in de wei zorgt voor veel minder ammoniak dan mest die op stal wordt uitgescheiden’’, meldt ook de Wageningen Universiteit in een artikel over ammoniak. Weidegang kost wel iets: er is ruimte voor nodig en een koe in de wei levert minder melk op.

Meebetalen

Ook andere maatregelen kosten geld. Het Landbouw Collectief eist dat de overheid hieraan meebetaalt. ,,De kosten die ondernemers moeten maken voor het oplossen van de stikstofcrisis moeten worden vergoed.’’ Bij het collectief zijn zowel brancheorganisaties als LTO en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond aangesloten als de actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie, die eerder met duizenden tractoren protesteerden op het Haagse Malieveld.

De stikstofuitstoot moet omlaag omdat te hoge concentraties natuurschade veroorzaken. De Raad van State bepaalde in mei dat de manier waarop de overheid in vergunningaanvragen omging met stikstof in strijd was met de wet.

Grijsgedraaide plaat

Quote

Techniek is de heilige graal en het mes mag in de natuur. Onaccepta­bel

Greenpeace

Het Wereld Natuur Fonds (WNF) is blij dat de sector ‘zelf verantwoordelijkheid neemt’ voor de stikstofcrisis, maar vindt dat de plannen te weinig langetermijnoplossingen bevat ‘die perspectief bieden voor natuur en boeren'. ‘De voorgestelde maatregelen pakken het echte probleem niet aan en hebben te weinig positief effect op de andere uitdagingen waar de landbouw voor staat zoals de insectencrisis, klimaat, lucht- en waterkwaliteit.’ 

Ook is WNF bang dat boeren worden’ opgezadeld met hoge investeringskosten voor het nemen van technische maatregelen, terwijl de effectiviteit van die maatregelen onduidelijk is‘. 

Ook Greenpeace is kritisch. ‘Dat de grootste veroorzaker van de stikstofcrisis met deze vrijblijvende plannen komt is te gek voor woorden. De plannen van het Landbouw Collectief zijn ver onder de maat en nauwelijks serieus te nemen.’ Volgens de natuurclub speelt de boerenorganisatie ‘dezelfde grijsgedraaide plaat’ opnieuw af: ‘Techniek is de heilige graal en het mes mag in de natuur. Onacceptabel. Boeren moeten afstand nemen van dit voorstel en kiezen voor de noodzakelijke omslag naar ecologische landbouw met minder dieren.’