Bom onder Klimaatakkoord: milieuorganisaties en FNV trekken zich terug

Update + videoVijf milieuorganisaties, vakbond FNV en een organisatie voor duurzaam ondernemen kunnen niet leven met het voorgestelde Klimaatakkoord. Ze zijn vooral ontevreden over de afspraken met de industrie in het akkoord, dat morgen wordt gepresenteerd.

Het bedrijfsleven moet harder worden aangepakt voor de vervuiling van het milieu met de uitstoot van het broeikasgas CO2, vinden ze.

De ontevredenen zijn Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en de FNV. De kans op overeenstemming is volgens de organisaties trouwens nog niet helemaal verkeken. Ze melden dat er vanavond nog ‘op hoog niveau’ overleg plaatsvindt. Misschien gebeurt er dan ‘een godswonder’.

Lees door onder de tweet.

De zeven organisaties onderhandelden sinds begin dit jaar met onder meer de overheid en het bedrijfsleven over maatregelen om de klimaatdoelen te halen en zo de opwarming van de aarde ‘tot 1,5 graden te beperken’. Maar dat lukt volgens hen niet met de voorstellen die nu op tafel liggen.

,,Als deze fundamentele punten niet worden opgelost, kunnen wij in 2019 niet onze handtekening zetten onder het uiteindelijke akkoord’’, laten de organisaties weten. ,,Wat er nu staat, is te zwak.’’ De bal ligt volgens hen nu bij het kabinet.

Boterzacht

Het is voor de organisaties onverteerbaar dat de ‘grote vervuilers qua kosten weer de dans ontspringen’. Daardoor schiet niet alleen het klimaatbeleid tekort, maar komt ook het draagvlak in het geding. De kosten worden afgewenteld op burgers, die zich er daardoor tegen zullen keren, vrezen de groene organisaties.

Ze vinden de voorgestelde maatregelen nog vaak ‘te vaag, vrijblijvend en boterzacht'. Zo zou de industrie eenvoudig kunnen wegkomen met tijdelijke lapmiddelen als de opslag van CO2, in plaats van het terugdringen van de uitstoot.

Presentatie

De presentatie van het ontwerpakkoord gaat morgen wel door. Dat zei Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, kort nadat de milieubewegingen afstand hadden genomen van het akkoord. Nijpels vindt het heel jammer dat de milieuorganisaties dat besluit hebben genomen. ,,Maar de deur staat altijd open en de stoelen altijd klaar voor de milieubewegingen voor het hervatten van de onderhandelingen.’’

Het is de bedoeling dat door de voorstellen in het klimaatakkoord de uitstoot van broeikasgassen in 2030 minimaal 49 procent minder is ten opzichte van 1990. ,,De voorstellen worden heel goed doorgerekend om te kijken of we inderdaad op die 49 procent uitkomen’', zegt Nijpels. ,,En als dat niet het geval blijkt te zijn, gaan de verschillende tafels opnieuw onderhandelen tot die 49 procent er wel ligt.’’

Kamer stemde in

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vanmiddag nog in met de Klimaatwet, die vastlegt dat de politiek moet streven naar een vermindering van broeikasgassen. De Klimaatwet komt een dag voor het zogenoemde Klimaatakkoord, waarin allerlei partijen en betrokkenen uit de samenleving voorstellen doen hoe de komende decennia de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. De hoop is opwarming van de aarde en verandering van klimaat tegen te gaan.

Het plan voor de Klimaatwet komt van GroenLinks en PvdA uit 2015. De vier coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie sloten zich aan bij het wetsvoorstel van de twee linkse oppositiepartijen, en ook SP en 50PLUS. Zo’n brede meerderheid van acht partijen die een wet indient, is zeldzaam.

Volledig scherm
Mark Rutte. © ANP