Buma: CDA gaat het in dit kabinet anders doen

videoPartijleider Sybrand Buma heeft zijn achterban beloofd dat het CDA niet opnieuw de fout zal maken machtsbehoud voorop te stellen. Nu de partij terug is in de regering, wil hij ervoor waken dat het plezier in de partij verdwijnt en ‘vrienden concurrenten worden’.

In schouwburg De Vereeniging in Nijmegen zei Buma in aanwezigheid van oud-premier Jan Peter Balkenende een afspraak te willen maken. ,,We gaan het anders doen dan in het verleden. Het gaat niet om regeren, het gaat niet om de posten, laat staan om de macht. Regeren is geen doel maar een middel om het land sterker te maken.”

Buma bracht in herinnering dat er voor het eerst sinds 2002 weer demonstranten voor de ingang van het partijcongres stonden. ,,De samenleving klopt weer bij ons aan. En de deur staat open.”

Parijs halen

De CDA-leider verwierp de kritiek dat de regeringsplannen te weinig groen zouden zijn. ,,Wij gaan Parijs halen”, bezwoer hij.

Partijvoorzitter Ruth Peetoom is tevreden dat het CDA weer in een kabinet zit. ,,De oppositie is een comfortabele stoel”, stelde ze. ,,Wie onder dit gesternte regeringsverantwoordelijkheid aangaat, toont moed.” In de coalitie kan het CDA volgens haar het verschil maken, als ‘partij van de samenleving’.

Peetoom toonde zich verheugd over het regeerakkoord, ook al constateerde zij ook dat de afschaffing van het leenstelsel het ‘helaas niet heeft gered’. Het CDA had daar tijdens de campagne een groot punt van gemaakt. Volgens Buma was het aan de onderhandelingstafel ‘geven en nemen’. 

Quote

Wie onder dit gesternte regerings­ver­ant­woor­de­lijk­heid aangaat, toont moed

Volledig scherm
Sybrand van Haersma Buma © ANP