Volledig scherm
Studenten op de Fontys Hogeschool. © Hollandse Hoogte / Bart van Overbeeke Fotografie

D66 trekt handen af van verhoging rente leenstelsel

Regeringspartij D66 loopt steeds verder weg van de maatregel uit het regeerakkoord om de rente op studieleningen te verhogen. De partijtop vindt dat de uiterst kritische D66-senatoren daar binnenkort een ‘eigenstandige afweging’ over mogen maken, waardoor de kans groter wordt dat het voorstel in de Eerste Kamer alsnog wordt weggestemd.

Komende zondag op het D66-congres doen de Jonge Democraten (JD) een voorstel aan de leden om tegen de verhoging van de rente op de studieschuld te stemmen. Officieel wordt de achterban door het partijbestuur ontraden om de D66-senatoren daartoe op te roepen, maar de ruimte die aan de Eerste Kamerfractie wordt gegeven is opvallend, vindt JD-voorzitter Dennis van Driel. ,,We zijn hier heel blij mee. Ik had niet verwacht dat de partijtop dit er zo expliciet bij zou zetten. We hopen dat dit het duwtje in de juiste richting gaat worden.”

Verwijt aan CDA en ChristenUnie

De partijtop noemt de maatregel uit het regeerakkoord ‘verdedigbaar’, maar laat intussen duidelijk doorklinken dat zij liever had gehad dat deze daar nooit in was beland. ,,Het voorstel is afkomstig uit de doorrekening van CDA en de ChristenUnie, en kwam uiteindelijk in het coalitieakkoord terecht. Ik vind het de minst mooie afspraak in het onderdeel onderwijs”, zegt fractieleider Rob Jetten. ,,Ik had hem liever ook niet gehad”, voegt D66-Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven daaraan toe. Ook zij wijst richting CDA en ChristenUnie.

De D66-senatoren hebben veel moeite met het voorstel, bleek eerder uit kritische vragen. Onlangs is om een extra schriftelijke ronde gevraagd, waardoor de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer, dat al door de Tweede Kamer is aangenomen, is uitgesteld.

Eerder kreeg het CDA het ook al aan de stok met de achterban over de hogere rente op studieleningen. CDA-leider Sybrand Buma legde een congresuitspraak om alsnog in verzet te komen naast zich neer.

Boerenverstand

Volgens de Jonge Democraten bouwen studenten door de renteverhoging 5000 euro extra studieschuld op. De opbrengsten, op lange termijn circa 250 miljoen euro, zijn bestemd voor de schatkist.

Studentenorganisatie ISO hoopt dat wanneer de rentemaatregel sneuvelt uiteindelijk het gehele leenstelsel ter discussie komt te staan. CDA en ChristenUnie willen de basisbeurs terug, VVD en D66 juist niet. ,,We hopen dat D66 zich met zijn boerenverstand gaat bekommeren om de gehele toegankelijkheid van het hoger onderwijs”, zegt ISO-voorzitter Tom van den Brink.