Volledig scherm
Bij de aanleg van een nieuwe woonwijk wordt ook nagedacht over de infrastructuur en vervoersmogelijkheden © Hollandse Hoogte / Peter Hilz

De zoektocht naar geld voor aanpak vervoersproblemen in de stad

MobiliteitDe grote steden staan voor een immense uitdaging: ze moeten huizen bijbouwen om de woningnood te lenigen, maar tegelijk nemen de vervoersproblemen door die extra inwoners nog sneller toe. Dus moet er geld naar peperdure nieuwe tunnels, bruggen en ov-verbindingen. Geld dat niet op de plank ligt.  

Gisteren kwam naar buiten dat de vier grote steden - Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht - volgende week de kans krijgen om in een bijzonder overleg met het kabinet hun wensen naar voren te brengen op het gebied van mobiliteit. Woensdag vindt dit gesprek plaats in Utrecht tussen bestuurders van de G4 en minister-president Rutte, minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) en minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur). 

Elk najaar vergaderen lokale en regionale vertegenwoordigers en het ministerie van Infrastructuur al over toekomstige infraprojecten. Dit overleg gaat volgens een betrokkene niet zo ver. ,,Je moet het zien als een goodwill-sessie, waarin het kabinet laat zien een luisterend oor te hebben voor de wensen en noden van bestuurders", aldus een kabinetsbron.  

Lijstjes

Quote

Je moet het zien als een good­will-ses­sie, waarin het kabinet laat zien een luisterend oor te hebben voor de wensen en noden van bestuur­ders

Bron rondom het kabinet

De lijstjes liggen desondanks al klaar, bevestigen meerdere bestuurders desgevraagd. Den Haag wil een lightrailverbinding vanaf het Centraal Station via de Binckhorst naar Zoetermeer aanleggen. Rotterdam wil een extra brug of tunnel bouwen over of onder de Nieuwe Maas. Utrecht onderzoekt of de Uithoflijn op termijn ook ondergronds kan, om het centrum te ontlasten. Daarnaast wil de stad een extra intercitystation.

En Amsterdam denkt aan twee nieuwe metrotracés aan de westkant: het doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol en het verlengen van een bestaande metrolijn langs de nieuwe, opbloeiende wijk Haven-Stad.

Het gaat hier echter om projecten die nog niet zijn meegenomen in het infrastructuurfonds, de grote pot met geld vanuit de overheid voor verkeersplannen. Dat fonds is sowieso al grotendeels uitgeput voor het komende decennium. Dus als de gewenste plannen redelijk snel moeten worden gerealiseerd, dan is andere financiering noodzakelijk. Want het kabinet komt woensdag niet met een nieuwe zak geld op de proppen. 

Nederland zit aan zijn taks

Werkgeverskoepel VNO-NCW stelde afgelopen Prinsjesdag al vast in deze krant dat Nederland momenteel op allerlei terreinen aan zijn taks zit. Er zijn komende jaren omvangrijke investeringen nodig om ons land letterlijk niet vast te laten lopen. Destijds verwezen de werkgevers al naar alternatieve financieringsvormen om de nieuwe projecten van te betalen. 

Zo konden de Tweede Maasvlakte en de Westerscheldetunnel eerder grotendeels met privaat geld worden gerealiseerd, aldus VNO-NCW. Het Rijk bracht dan eigen vermogen in, had als aandeelhouder zeggenschap én maakte een mooi rendement. Een dergelijke aanpak moeten we de komende jaren weer uit de kast trekken, luidde de oproep. 

Extra belastingen

Die handschoen pakken de steden nu op. In brainstormsessies wordt naar verluidt naar creatieve oplossingen gezocht. Denk aan het heffen van extra (gemeentelijke) belastingen, zoals tol-constructies.  Betrokkenen wijzen er wel op dat zulke fiscale ingrepen pas mogelijk zijn na ellenlange trajecten om de wet aan te passen. Hetzelfde geldt voor structurele deelname van institutionele beleggers, die ook nog rendementseisen zullen stellen. 

VNO-baas Hans de Boer is toch blij dat overheden eindelijk actief op zoek zijn naar private financieringsmogelijkheden. De Boer: ,,Het is hard nodig vanwege de capaciteitstekorten en ook nuttig omdat bij een afzwakkende economie extra vraagimpulsen worden gecreëerd. Die kunnen de banengroei op peil houden in de toekomst.” Een nuttige investering op lange termijn, heet dat.  

Quote

In brainstorm­ses­sies wordt naar verluidt naar creatieve oplossin­gen gezocht. Denk aan het heffen van extra (gemeente­lij­ke) belastin­gen, zoals tol-construc­ties