Ook de fabrieken van het Limburgse Chemelot, die niet onder ETS vallen, moeten straks gaan betalen.
Volledig scherm
Ook de fabrieken van het Limburgse Chemelot, die niet onder ETS vallen, moeten straks gaan betalen. © ANP

Deal over CO2-taks voor vervuilende bedrijven in zicht

KLIMAATAKKOORDDe vervuilende industrie in Nederland krijgt een CO2-belasting voor de kiezen. Die taks kan oplopen tot 150 euro per te veel uitgestoten ton broeikasgas in 2030.

Het kabinet koerst af op een CO2-heffing voor de industrie die oploopt van 30 euro per te veel uitgestoten ton CO2 in 2021 tot 125 à 150 euro in 2030. Dat staat hoogstwaarschijnlijk in het Klimaatakkoord dat later deze week wordt gepresenteerd.

De kans is daarmee 75 procent dat het lukt om de klimaatdoelen voor de industrie in Nederland te halen. Dat melden bronnen rond het kabinet aan deze krant. De onderhandelingen over het Klimaatakkoord zijn in een vergevorderd stadium.

Naar verwachting presenteert het kabinet de uitkomsten eind deze week. Dat er een beperkte CO2-heffing voor de industrie zou komen, was al bekend. Nu wordt duidelijk op welke kosten de grote bedrijven moeten rekenen.

Opbrengst naar bedrijven

Quote

Het kabinet wil zekerheid

coalitiebron

De CO2-heffing voor bedrijven was lang een struikelblok in de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord. Regeringspartij VVD wilde er eerst niet aan. Zo bedacht VVD-minister Eric Wiebes van Klimaat een ingewikkeld boetesysteem voor vervuilers, maar daar maakten de planbureaus gehakt van.

In het nieuwe kabinetsplan hoeven bedrijven geen CO2-belasting te betalen als ze onder een bepaald uitstootniveau van broeikasgas blijven. Wie boven die grens komt, wordt per ton CO2 belast. Een groot deel van de opbrengst krijgt de industrie terug in de vorm van groene subsidies.

Kans

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) rekende eerder uit hoe hoog de bedragen moeten zijn om de gewenste reductie van 14,3 megaton in 2030 te kunnen halen. Het PBL ging uit van verschillende scenario’s, waarbij de kans om het doel van 14,3 megaton te halen tussen de 50 en 90 procent ligt. Het kabinet kiest nu voor de optie met 75 procent kans op succes.

,,Het kabinet wil zekerheid’’, zegt een bron. De heffing gaat gelden voor bedrijven die nu al onder het Europese emissiehandelssysteem (ETS) vallen. Ook de fabrieken van het Limburgse Chemelot, die niet onder ETS vallen, moeten straks gaan betalen. De nieuwe heffingsbedragen zijn inclusief de ETS-prijs. Omdat in 2020 en 2025 de ETS-prijzen worden veranderd, gaat het kabinet op die momenten ook de Nederlandse CO2-heffing bijstellen.

Niet blij

GroenLinks en PvdA pleiten voor een CO2-heffing op álle uitstoot van broeikasgassen. Daarvan concludeerde het PBL vorige week dat het risico dan groter is dat de CO2-intensieve industrie en fossiele energiebedrijven hun productie deels naar het buitenland verplaatsen of hun boeltje helemaal oppakken. Iets wat het kabinet koste wat het kost wil voorkomen.

Toch zal de industrie niet blij zijn met de heffingsbedragen die nu worden ingevoerd. De belangenbehartigers van de industrie, waaronder de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), reageerden vorige week woedend op voorlopige kabinetsplannen. ,,Niemand kan overzien hoe groot de negatieve effecten van een CO2-heffing voor de industrie zijn, qua weglek van banen, CO2-uitstoot en de effecten op de welvaart’’, klaagden de industrieclubs.

VVD-minister Eric Wiebes van Klimaat bedacht eerder een ingewikkeld boetesysteem voor vervuilers, maar daar maakten de planbureaus gehakt van.
Volledig scherm
VVD-minister Eric Wiebes van Klimaat bedacht eerder een ingewikkeld boetesysteem voor vervuilers, maar daar maakten de planbureaus gehakt van. © ANP