Dekker mag aanblijven na pittig debat over behandeling Michael P.

Moord Anne FaberDe overheid is bij de behandeling van Michael P. ernstig tekortgeschoten. Bij de behandeling van de moordenaar van Anne Faber was ‘te weinig oog voor de risico’s van de samenleving’, zei Dekker vanmiddag in debat met de Kamer. Hij gaat diep door het stof en belooft beterschap, en kreeg uiteindelijk het voordeel van de twijfel van de Kamer. 

Quote

Ik voel de verantwoor­de­lijk­heid in elke vezel

Minister Dekker

De minister stelde hardop de vraag of Faber nog had geleefd, als er niet op verschillende momenten fouten waren gemaakt. ,,Dat zijn zware vragen, naar de antwoorden kunnen we slechts gissen.’’ Hij benadrukte meermaals dat hij politiek eindverantwoordelijk is. ,,En ik voel die verantwoordelijkheid in elke vezel.’’ Ongedaan maken kan niet meer, benadrukt hij, ‘maar wat we wel kunnen doen is alles op alles zetten om herhaling te voorkomen’. Van opstappen is wat Dekker zelf betreft geen sprake: ,,Ik wil dit afmaken, het is mijn eer te na om het te laten verslappen.’’

Informatie

De Kamer wil dat er niet alleen goed naar de fouten in deze zaak wordt gekeken, maar ook in andere, zoals de moord op Els Borst of die in de Amsterdamse metro in 2017. Ook in die zaken was er onvoldoende zicht op de risico’s voor de samenleving die uitging van bepaalde personen met psychische problemen. Een van de overlappende problemen is een slechte informatieoverdracht tussen de zorgsector en justitie, zeggen meerdere Kamerleden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zou moeten kijken naar de overlap tussen deze zaken, zo redeneert de Kamer. Dekker benadrukte dat de OVV over zijn eigen onderzoeken gaat, maar vindt een breder onderzoek naar de systeemproblemen wel een goed idee.

Gebrek aan urgentie

Kamerleden Maarten Groothuizen (D66) en Attje Kuiken (PvdA) zijn bezorgd over een gebrek aan urgentie. Groothuizen verwees daarbij naar de commissie die de moord op Els Borst onderzocht. De voorzitter van die commissie, Rein Jan Hoekstra, stipte het gebrek aan urgentie eerder ook al aan.

Tegenover de PVV onderstreepte Dekker nog eens dat hij de enige bestuurlijk verantwoordelijke is in deze zaak. ,,U moet mij aanspreken.’’ De minister wilde niet ingaan op de wens van PVV-Kamerlid Gidi Markuszower om onder anderen de directeur van de gevangenis in Vught te ontslaan. Wel vindt Dekker het ‘onnavolgbaar’ dat de gevangenis Michael P. na incidenten een ‘modelpatiënt’ durfde te noemen.

Dekker voegde er aan toe dat hij niet alleen de regelgeving wil verbeteren, maar ook de cultuur in de forensische zorg.

Lees hieronder alle ontwikkelingen terug:

Minister Sander Dekker met slachtoffer Anne Faber op de achtergrond. Inzet: Michael P.
Volledig scherm
Minister Sander Dekker met slachtoffer Anne Faber op de achtergrond. Inzet: Michael P. © ANP/Beeldbewerking AD