Volledig scherm
Staatssecretaris Sander Dekker © Dijkstra bv

Dekker sluit loonsverhoging uit, een dag voor de lerarenstaking

Nog geen dag voordat leerkrachten in het basisonderwijs gaan staken, laat het demissionaire kabinet weten dat er vooralsnog geen geld is voor loonsverhoging. Dat schrijven minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. 

Er is te weinig budget voor een salarisverhoging, schrijven de bewindslieden, die tegelijkertijd hun waardering uitspreken voor de 'bevlogenheid en het enthousiasme' waarmee leraren hun werk uitvoeren. 'Dat is niet altijd even makkelijk.'

Ook de demissionaire status van het zittende kabinet vormt een probleem, aldus Bussemaker en Dekker. 'Wij hebben de afgelopen maanden aangegeven dat het in rede ligt dat een afweging over eventuele investeringen in het onderwijs en aan welke doelen dit wordt besteed, primair aan het nieuwe kabinet is.' Daarnaast heeft het ministerie te kampen met een aantal flinke financiële tegenvallers vanwege 'hogere prijzen en hogere leerlingaantallen'.

Basisschoolleraren staken morgen bij het eerste lesuur. Ze willen dat er iets wordt gedaan aan de hoge werkdruk in het onderwijs. Daarnaast eisen ze meer salaris. Hun loon blijft flink achter bij dat van collega's op de middelbare school. 

Belofte

PvdA-minister Lodewijk Asscher beloofde begin deze maand nog in deze krant dat het demissionaire kabinet de salarissen van leraren zal verhogen. ,,Dat kost geld, maar we zullen het doen", zei hij. Hoeveel de salarissen omhoog zouden gaan, wilde hij niet zeggen. ,,Laat het een oproep zijn voor de onderhandelde partijen om tempo te maken. Anders doen wij het", zei hij in verwijzing naar de problemen bij de formatie. ,,Ik kan nooit medeverantwoordelijk zijn voor een begroting – ook niet demissionair – met een onfatsoenlijke koopkrachtverdeling."

De Kamer reageerde al sceptisch op de belofte en vandaag laten partijgenoot Bussemaker en de VVD-staatssecretaris weten dat de verhoging inderdaad op dit moment niet doorgaat. Asscher laat desondanks aan deze krant weten dat zijn belofte nog altijd staat.

De bewindslieden sluiten niet uit dat er in een later stadium meer ruimte is. 'Mocht de situatie zich voordoen dat het huidige kabinet de begroting voor 2018 moet opstellen, dan zal het kabinet een integrale afweging maken van de problemen, politieke wensen en de beschikbare financiële ruimte, met inachtneming van de demissionaire status van het kabinet', schrijven ze.