Volledig scherm
Zorgminister Hugo de Jonge bij aankomst op het Binnenhof voor de laatste wekelijkse ministerraad voor het zomerreces. © ANP

Denktank D66 kraakt medisch-ethische brief minister De Jonge

De kabinetsplannen op het gebied van medische ethiek die zorgminister De Jonge vorige week naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, gaan niet verder dan 'vage intentieverklaringen'.   

Vooral in het stimuleren van een maatschappelijke discussie over dit heikele thema schiet de brief tekort. Die conclusie trekt een medewerker van de Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66, vandaag op de website.

In zijn nota kondigt de zorgminister enkele grote onderzoeken aan, onder meer naar de groep mensen die het leven als voltooid ervaart en naar de achtergronden van het stijgende aantal gevallen van euthanasie in Nederland.    

Vrijblijvend

Quote

Het kabinet neemt de burger niet erg serieus, consta­teert de denktank van D66.

,,Terecht is één van de doelen van de minister een ‘brede maatschappelijke discussie’ en ‘politieke bezinning’", stelt het wetenschappelijk bureau vast als het gaat om medisch-ethische kwesties. ,,Maar juist op dit gebied hangt rond het stuk een zweem van vrijblijvendheid."

Het kabinet neemt de burger niet erg serieus, constateert de denktank. ,,Die komt vooral naar voren als consument van nieuwskaternen en opinieprogramma’s. Niet als degene over wiens zeer persoonlijke medisch-ethische keuzes het gaat, laat staan als volwaardig deelnemer aan het debat."

Democratie draait volgens D66 om de inspraak en betrokkenheid van burgers zelf. ,,Daar vorm aan geven is misschien extra werk voor de minister, maar het is noodzakelijk voor draagvlak en brede meningsvorming."

De denktank pleit voor het veel directer opzetten van een democratisch debat over medisch-ethische kwesties. Bijvoorbeeld via burgerfora, 'een enigszins vergeten middel'.

Evenwichtig verhaal

Na afloop van de wekelijkse ministerraad ontkende minister De Jonge vanmiddag dat er geen stappen worden gezet op het medisch-ethische dossier. ,,We hebben in de nota gekozen voor de uitwerking van het regeerakkoord. Dat is een evenwichtig verhaal geworden."