Volledig scherm
André Postema © ANP

Drie maandsalarissen voor opgestapte bestuurder van blunderend VMBO Maastricht

De opgestapte bestuursvoorzitter André Postema van de scholenkoepel LVO, waar VMBO Maastricht onder valt, heeft bij zijn vertrek vorige maand drie maandsalarissen meegekregen. Dat zegt de woordvoerder van LVO. Gebaseerd op zijn jaarsalaris van bijna 178.999 euro in 2016 zou het dan gaan om een slordige 45.000 euro.

Dat bedrag wil de LVO-woordvoerder echter niet bevestigen. Wel neemt hij afstand van het bedrag van maximaal 75.000 euro, dat minister Arie Slob van Onderwijs vandaag in een Kamerdebat noemde. Die zak met geld is de maximale transitievergoeding volgens de Wet Normering Topinkomens (WNT), waar onderwijsbestuurders en andere functionarissen onder vallen die met rijksgeld worden betaald. Bij Postema’s vertrek werd alleen de drie maanden ‘opzegtermijn’ uit de cao gehanteerd, stelt de woordvoerder.

De leerlingen van VMBO Maastricht konden deze zomer geen diploma krijgen omdat er van alles mis bleek bij de schoolexamens, die de school zelf moet afnemen. Hierdoor hadden ze formeel geen recht om het eindexamen te maken. Op de rol van Postema als onderwijsbestuurder kwam in die periode veel kritiek. Hij weigerde echter op te stappen. In november vertrok hij onverwachts toch.

Kort voor zijn vertrek werd het contract met Postema met twee jaar verlengd. Tijdens een Kamerdebat zette Kamerleden daar vraagtekens bij, omdat op dat moment onderzoeken naar wanbestuur bij LVO werden afgerond. Slob benadrukt dat het geld dat Postema meekreeg, volgens de regels is en dat de Raad van Toezicht van LVO er verantwoording over moet afleggen.

Examendebacle

De hele zomer beheerste het diplomadrama op VMBO Maastricht het nieuws. Na een veelheid aan rapporten – over de rol van de Onderwijsinspectie, over het bestuur van de Limburgse scholenkoepel en over schoolexamens op middelbare scholen – wilde de Tweede Kamer vandaag lessen trekken. Want over één ding zijn ze het eens: dit mag nooit meer gebeuren. En: dit had voorkomen kunnen worden.

Want waarom deed de Onderwijsinspectie niet eerder wat met de 28 klachten die binnenkwamen over het onderwijs op VMBO Maastricht? En waarom concludeerde de inspectie na onderzoek dat zes van de zeven afdelingen van de vmbo-school ‘zeer zwak’ zijn en nog eens zes andere scholen van koepel LVO ‘onvoldoende’ scoorden en kwam dat niet eerder aan het licht?

Lessen

Maar welke lessen kunnen er worden getrokken? Daarover is de Kamer veel minder eensgezind. Zo zien SP, GroenLinks, PvdA en de PVV in de schaalvergroting een groot probleem. ,,Zo’n scholenkoepel is net Hotel California, je kunt er wel in maar nooit meer uit”, stelde SP-Kamerlid Peter Kwint. Hij wil dat scholen uit onderwijsbesturen kunnen stappen.

Ook werd er gevraagd naar de kritiek die één van de onderzoeken had op het besluit van Slob om álle diploma’s ongeldig te laten verklaren toen de omvang van de problemen duidelijk werd. Volgens Slob was dat nodig omdat de diploma-uitreiking voor de deur stond en kan een eenmaal uitgereikt diploma niet meer worden ingenomen. De Auditdienst Rijk (ADR) stelde dat er ook voor gekozen had kunnen worden om de uitreiking uit te stellen.

,,Had het anders gekund? Ik heb er zelfs in mijn ziekenhuisbed nog over nagedacht. Zit gewoon in je hoofd’’, zei Slob, die in de zomer werd geveld door een bacteriële infectie. ,,Er was bij alle leerlingen van alles mis en we hadden ons aan wettelijke regelgeving te houden. Geen enkele leerling had aan het centraal examen mogen deelnemen.’’ Ook wees Slob erop dat de communicatie met de school niet soepel liep.

Hij onderzoekt of het ministerie in een volgend geval extra bevoegdheden kan krijgen om in te grijpen. ,,Nu konden we niet anders. Als wij wat anders in onze gereedschapskist hadden gehad, hadden we irritaties en frustraties kunnen voorkomen.’’

D66 en CDA waakten ervoor om aan de hand van één incident nieuwe regels op te tuigen. ,,Deze crisis had kunnen worden voorkomen als mensen hun werk hadden gedaan”, vond D66-Kamerlid Paul van Meenen. ,,Dat geldt ook voor de inspectie.’’