Eifraude: Europarlement wil veel snellere alarmering

Brussel en de lidstaten moeten veel sneller de alarmklok luiden bij problemen met voedsel. Dat is de les die het Europese Parlement trekt uit het Fipronil-schandaal in de eier- en pluimveesector.

Door het getalm in België, Nederland en bij de Europese Commissie in Brussel zijn uiteindelijk 24 landen betrokken geraakt bij het schandaal, dat ontstond door maandenlang gebruik van het giftige Fipronil bij de reiniging van kippenhokken. Dat was niet nodig geweest als iedereen sneller had gereageerd, aldus het Parlement vanmorgen in een debat met Eurocommissaris van Volksgezondheid Andriukaitis. 

De Litouwer ontkende dat voor zover het om de Commissie gaat. ,,Wij hebben lidstaten meteen om informatie gevraagd en om overleg. Maar kijk ook even naar de schaal van de zaak. Weet u hoeveel eieren per dag in Europa worden geproduceerd? 360 miljoen! Reken dat eens uit voor een week! Als we er dan 20 tot 40 miljoen moeten terugtrekken, dan kan ik alleen maar zeggen dat onze organisatie en traceersystemen goed hebben gewerkt.”

Schadevergoeding

De meeste Nederlandse Parlementsleden in het debat – Schreijer (CDA), Huitema (VVD), Belder (SGP) – drongen aan op schadevergoeding voor de sector en voor zover dat uit een oogpunt van volksgezondheid kan, versoepeling van genomen maatregelen. Volgens Hazekamp, Partij voor de Dieren, is het de schuld ‘van ons totaal verziekte en fraudegevoelige systeem’ dat 2,5 miljoen kippen zijn vergast en 200 tot 250 bedrijven nu op omvallen staan. Samen met de Groenen pleitte zij voor een totaalverbod op Fipronil, dat ook elders in de landbouw wordt gebruikt. Over de schuldvraag varieerden de meningen nogal. ,,Fraude door ordinaire misdadigers, die gewetenloos de voedselketen vergiftigden”, aldus Vlaams-nationalist Demesmaeker, al was ook hij kritisch over de rol van sommige lidstaten. Een conservatieve Pool zag kans er vice-Commissievoorzitter Frans Timmermans bij te betrekken. Die maakt zich wel druk over ‘onbestaande problemen’ in Polen, maar over besmet voedsel in zijn eigen land hoor je hem niet.

Alarmering 

Andriukaitis bleef weinig concreet in zijn beloften. Hij waarschuwde tegen het verspreiden van ‘wantrouwen, angst en misleidende informatie’, en is nu in continue overleg met de lidstaten om het Fipronilprobleem op te lossen en vervolgens te kijken wat er is misgegaan en wat beter kan. Een snellere alarmering zou daar bij kunnen horen, maar, waarschuwde hij ook, ‘systemen kunnen nooit goed werken als ze niet goed worden gebruikt’.      

Volledig scherm
© AFP