Volledig scherm
© Getty Images/iStockphoto

Europees pensioen: 'uitkomst voor zzp'ers'

De EU probeert een Europees pensioen, naast de al bestaande vormen van de grond te tillen. Het zou bij ons vooral voor zzp'ers een uitkomst kunnen zijn, verwacht Sophie in 't Veld (D66).

Een zogenaamd derdepijlerpensioen is een individuele aanvulling op het staats- en het bedrijfspensioen. Omdat Nederland als een van de weinige EU-lidstaten zijn pensioenzaakjes behoorlijk op orde heeft, zou ons land het minste baat hebben bij een nieuwe Europese regeling.

Europarlementariër Sophie in 't Veld ziet dat anders. Doordat Europese economieën sinds 2001 veel nauwer met elkaar zijn verbonden, hebben beslissingen in de ene hoofdstad meteen gevolgen voor de andere eurolanden. Toen Griekenland de begroting gierend uit de klauwen liet lopen, zat de rest van Europa met de gebakken peren.

Pan-Europees pensioen

Voor Nederland is het daarom volgens In 't Veld wel degelijk van belang dat de pensioenstelsels in andere landen op orde zijn. Het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct (PEPP) moet ervoor zorgen dat veel meer Europeanen dan de huidige 27 procent zelf voor zijn of haar oude dag wat opzijlegt, boven op het staats- en/of bedrijfspensioen.

Schattingen van de Europese Commissie wijzen uit dat de derde pijler pensioenreserves van nu (700 miljard zonder PEPP) tegen 2030 mét PEPP verdrievoudigd zal zijn. Burgers krijgen hierdoor een extra mogelijkheid hun oude dag te regelen, en dankzij de schaalvergroting en toenemende concurrentie tussen aanbieders zal het ook nog goedkoper worden.

Cowboyproducten

Quote

We moeten oppassen voor cowboypro­duc­ten

Sophie in 't Veld, Europarlementariër D66

De nieuwe verzekering - die individueel, vrijwillig en aanvullend wordt - heeft wel dringend regels nodig, aldus In 't Veld. Amerikaanse en Canadese verzekeraars zijn de Europese markt al aan het besnuffelen. Er zijn zelfs al bitcoinplannen. ,,We moeten oppassen voor cowboyproducten'', zegt ze. Aanbieders moeten degelijk zijn, premiebetalers moeten ervan op aan kunnen dat hun inleg veilig is en ze minstens hun kapitaal terugkrijgen. Belangrijk is wel dat lidstaten die meedoen het PEPP fiscaal een duwtje in de rug geven.

Omdat In 't Veld straks namens het Europees parlement de onderhandelingen met de lidstaten voert, is ze eerst begonnen de commissievoorstellen flink aan te scherpen. De verplichting het product in alle lidstaten aan te bieden is geschrapt, wat de kansen van kleinere aanbieders verhoogt. Consumentenorganisaties worden nauw betrokken bij de planopzet. Premiebetalers krijgen meer productinformatie, moeten elk moment van aanbieder kunnen wisselen, moeten bij hun eigen nationale toezichthouder terechtkunnen en moeten zich bij klachten grensoverschrijdend kunnen organiseren.

Erezaak

In politiek Den Haag is de weerstand groot: de combinatie van de woorden pensioen en Europa doet er - zoals wel vaker - alle seinen op rood springen. Daarom gaat In 't Veld begin maart naar de Tweede Kamer, nog vóór de eerste stemming in Brussel. Europa hoeft het Europese derdepijlerpensioen niet meteen overal in te voeren. Er kan worden begonnen met een kopgroep, waarbij andere landen vervolgens aansluiten. Maar Nederland erbij slepen is voor In 't Veld een erezaak. Over een jaar of vier zouden de eerste premiebetalingen een feit moeten zijn.