Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg
Volledig scherm
Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg © ANP

Flink deel oppositie zegt vertrouwen Bruins op vanwege chaos failliete ziekenhuizen

Minister Bruno Bruins (VVD, Medische Zorg) moest vanmiddag tijdens een groot Kamerdebat zware kritiek pareren op zijn afwachtende houding bij het faillissement van het MC Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen. Vooral het feit dat de bewindsman niet ingreep om sluiting van de ziekenhuizen te voorkomen, werd hem door zowel oppositie als coalitiepartijen CDA en D66 zwaar aangerekend. De PVV diende een motie van wantrouwen in, maar kreeg met alleen steun van SP, Denk, Forum voor Democratie (FvD), 50Plus en Partij voor de Dieren (PvdD) geen meerderheid. 

Quote

De minister zag het bankroet gaan van de ziekenhui­zen niet aankomen en weet ook niet waarom ze dicht moesten. Wat een gepruts

Fleur Agema, PVV

De ziekenhuizen vielen vorige week razendsnel om, nadat verzekeraar Zilveren Kruis er financieel de stekker uit trok.  De zorg zou bij de instellingen niet meer te garanderen zijn, na maandenlange geldproblemen. De Kamer greep het debat aan om het abrupte en wanordelijke karakter van dat bankroet aan de kaak te stellen. Het zit alle partijen dwars dat patiënten in grote onzekerheid belandden en nog verkeren.

Niet alleen de oppositie was fel; ook coalitiepartijen CDA en D66 eisten tekst en uitleg over het flits-faillissement van de ziekenhuizen. CDA-Kamerlid Joba van den Berg verweet Bruins onvoldoende regie te hebben gepakt. ,,We zijn zeer ongelukkig met de chaos die is ontstaan”, zei ze. ,,Dat had echt anders gekund.”

PVV-Kamerlid Fleur Agema nam het Bruins kwalijk dat hij vorige week de ziekenhuizen omschreef als ‘een stapel stenen’ en noemde de minister ‘een koelkast’. De minister gaf later aan zijn uitspraak over de ‘stapel stenen’ te betreuren. D66-Kamerlid Rens Raemakers, die zelf kanker heeft gehad en heeft overwonnen, benadrukt vanmiddag opnieuw dat een ziekenhuis veel meer is dan wat stenen. Bruins maakte daar opnieuw excuses voor. 

Levensgevaar

De situatie van Bruins werd tijdens het debat nog nijpender toen bekend werd dat door het faillissement van MC Slotervaart zeker één patiënt in levensgevaar is gebracht. Medisch specialist Hans-Martin Otten gaat hiervan melding doen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Tot dusver heeft Bruins altijd ontkend dat er patiënten in levensgevaar zijn geweest. ,,Als er iemand in levensgevaar is geweest, is dat verschrikkelijk.” Na een korte schorsing waarin Bruins navraag deed, kwam hij opnieuw tot de conclusie dat er van levensgevaar geen sprake was. De bestuurder en curator van het Amsterdamse ziekenhuis hebben hem dat verzekerd.

De berichtgeving leidde in eerste instantie tot een felle clash met de Kamer. ,,De minister maakt het steeds erger voor zichzelf”, concludeert SP-leider Lilian Marijnissen. ,,Deze patiënt is door niet ingrijpen van de minister in zware problemen gekomen, dat kan niet”, zegt Agema (PVV). Volgens Bruins is de tijd om in de grijpen hem niet gegund, zei de bewindsman met stemverheffing. Agema: ,,De minister heeft het gewoon laten gebeuren.”

Agema diende uiteindelijk een motie van wantrouwen in tegen de bewindsman. ,,De minister zag het bankroet gaan van de ziekenhuizen niet aankomen en weet ook niet waarom ze dicht moesten. Wat een gepruts.” Hoewel haar partij regelmatig moties van wantrouwen indient tegen bewindspersonen, is het Agema’s eerste als Kamerlid. ,,Het ministerie is stuurloos”, oordeelt ze. ,,Dit is niet de juiste man op de juiste plek.” De motie kreeg alleen steun van SP, Denk, Forum voor Democratie (FvD), 50Plus en Partij voor de Dieren (PvdD) en werd verworpen. 

Doorstart

Bijna alle partijen dringen aan op een doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen, omdat de regio die zij bedienen veel kwetsbare mensen telt en ziekenhuizen in de omtrek enkel op papier zouden kunnen inspringen. Alleen de VVD houdt het bij algemenere termen als ‘het behoud van zorg dichtbij’. Dat kwam de partij op felle aanvallen van onder meer PVV en SP te staan.

Bruins houdt echter vast aan ons huidige zorgsysteem. Daarbij moeten de zorgverzekeraars en ziekenhuizen samen hun boontjes doppen en kijken toezichthouders over hun schouder mee of de zorg wel deugt. De minister zegt sowieso geen aanwijzingen te hebben dat andere ziekenhuizen op omvallen staan.

Protestactie

Vlak vóór het grote debat vandaag hielden medewerkers, patiënten en de SP een protestactie in Den Haag, waarbij ze oproepen projecteerden aan premier Rutte en minister Bruins om de ziekenhuizen te redden.  

Regeringspartij ChristenUnie voerde gisteravond de druk al op richting de minister door hem op te roepen om te onderzoeken op welke wijze in Lelystad een basisziekenhuis met acute zorg behouden kan worden. 

Bruins zegt alles op alles te gaan zetten om de basiszorg in het ziekenhuis van Lelystad te behouden.