Vrachtwagens op een parkeerplaats bij Utrecht.
Volledig scherm
Vrachtwagens op een parkeerplaats bij Utrecht.

Geen kilometerheffing vrachtverkeer vóór 2023

De invoering van een kilometerheffing voor vrachtverkeer, zoals aangekondigd in het regeerakkoord, gaat dit kabinet niet meer meemaken. De zogeheten vrachtwagenheffing gaat namelijk pas van start in 2023, meldt verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen.  

Zowel het binnenlandse als buitenlandse vrachtverkeer gaat straks meer betalen voor weggebruik. Het daarvoor te introduceren registratie- en betalingssysteem wordt gelijk aan dat in de buurlanden, zodat voor vrachtauto’s geen extra apparatuur benodigd is. 

De inkomsten uit de toekomstige vrachtwagenheffing zullen in overleg met de sector worden teruggesluisd naar de vervoerssector door verlaging van de motorrijtuigenbelasting op vrachtauto’s en gelden voor vernieuwing en verduurzaming. 

Zo snel mogelijke invoering

Volgens de minister streeft het kabinet naar een zo snel mogelijke invoering van de nieuwe heffing, maar is er minimaal vijf jaar nodig voordat het benodigde nieuwe systeem kan worden ingevoerd. 

Van Nieuwenhuizen: ,,De belangen voor de markt zijn veelal groot en we zien in het buitenland dat als dit overhaast en niet zorgvuldig wordt uitgevoerd grote risico’s optreden (bijvoorbeeld juridische procedures of te hoge prijs)."

Het wetsvoorstel voor de vrachtwagenheffing gaat medio 2020 naar de Tweede Kamer, is de huidige inschatting van de minister.