Volledig scherm
Jongeren voelen zich niet door politieke partijen vertegenwoordigd © William Hoogteyling

Helft jongeren wil nieuw kiesstelsel

Meer dan de helft van de Nederlandse jongeren geeft de voorkeur aan een nieuw kiesstelsel. Dit blijkt uit recent onderzoek.

Rond 52 procent van de jongeren tussen de 18 en 34 jaar wil niet meer stemmen op één partij, maar inhoudelijk per thema. 

Slechts een kwart van de ondervraagde jongeren – uit een totaal van 729 respondenten - kiest voor het huidige kiesstelsel. De rest heeft geen voorkeur, of weet het niet. Dit blijkt uit onderzoek van bureau Motivaction in opdracht van Het Nieuwe Kiezen.

Volgens initiatiefnemer Rudy van Belkom van Het Nieuwe Kiezen ‘gaat dit verder dan pure vernieuwingsdrang’. Kiezen per thema - waarbij per thema op verschillende partijen kan worden gestemd - geeft 50 procent van de deelnemende jongeren het gevoel dat er naar hen geluisterd wordt. In het huidige stelsel geldt dit voor slechts 7 procent.

Verder meent 49 procent van de ondervraagde jongeren dat zij daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen indien zij per thema kunnen kiezen. Dit percentage is nu 8 procent. Ook voelen zij zich meer serieus genomen: 37 tegen 8 procent. En jongeren voelen zich gemotiveerder om te gaan stemmen: 41 versus 16 procent.

Onder de 35-plussers geeft een op de drie de voorkeur aan stemmen per thema.

Wantrouwen

Motivaction keek ook naar het vertrouwen in de politiek onder stemgerechtigde Nederlanders. Ondanks het hoge opkomstpercentage bij de recente parlementsverkiezingen is dat vertrouwen laag. Slechts een vijfde van de Nederlanders tussen de 18 en 70 jaar geeft aan vertrouwen te hebben in de huidige politici en de politieke partijen, van wie 1 procent ‘zeer veel’.

Quote

Hoe kan het dan dat het huidige kiesstel­sel al vanaf de verkiezin­gen van 1918 in essentie onveran­derd is?

Rudy van Belkom van Het Nieuwe Kiezen

Twee keer zo veel Nederlanders (41 procent) heeft geen of weinig vertrouwen in de politiek. Vier op de tien Nederlanders vindt zelfs dat politieke partijen hun beloften nooit nakomen. Veel burgers zien stemmen als een recht (74 procent), maar ze vertrouwen het systeem niet. ,,Hoe kan het dan dat het huidige kiesstelsel al vanaf de verkiezingen van 1918 in essentie onveranderd is?”, vraagt Rudy van Belkom zich af.

Particratie

De uitkomsten van Motivaction sluiten aan bij de bevindingen van de jonge politicoloog  Arnout Maat (24). Maat publiceerde recent het boek 'De Particratie', waarin hij het monopolie van de politieke partijen hekelt. ,,Het huidige partijstelsel past helemaal niet bij mensen van mijn leeftijd,'' zei Maat in een interview met het AD. ,,Die binden zich liever niet aan een club. Maar als je carrière wilt maken in de politiek moet je niet naar de burger luisteren, maar naar je partij."