Volledig scherm
Minister Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) wil in gesprek met banken over de dalende rente. Een verbod op negatieve rente sluit hij niet uit. © GUUS SCHOONEWILLE

Hoekstra sluit verbod op negatieve spaarrente niet uit

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) wil met banken in gesprek over de bestaande onrust over de dalende rente op spaartegoeden. Daarbij zal hij ook een eventueel verbod op negatieve rente aansnijden, schrijft hij in antwoord op vragen van CDA en PvdA.

Hoewel Hoekstra een verbod op negatieve rente niet uitsluit, wijst hij er wel op dat een dergelijke, ‘zeer forse ingreep in de markt’ ook nadelen kent. Zo zou een verbod de effectiviteit van het beleid van de Europese Centrale Bank kunnen schaden en is in een ‘extreem scenario’ zelfs de financiële stabiliteit in het geding. 

Daarnaast kunnen banken bij een verbod er ook voor kiezen om op andere manieren kosten door te berekenen aan hun klanten, waardoor de effectiviteit van een verbod mogelijk beperkt is, meent Hoekstra.

Zorgen

De CDA-minister zegt zich te realiseren dat burgers zich zorgen maken over de dalende rente en dat hij de ontwikkelingen op de voet volgt. Hij benadrukt dat negatieve rentes op spaardeposito’s voor consumenten vooralsnog niet aan de orde zijn. Dat de Europese Centrale Bank het rentetarief verlaagt hoeft volgens hem niet te betekenen dat banken met een negatieve rente zullen rekenen. ,,Vooralsnog kiezen banken ervoor om een negatieve rente op spaardeposito’s van consumenten te voorkomen”, stelt hij.

De lage rente op spaarrekeningen heeft er volgens Hoekstra vooralsnog niet toe geleid dat mensen massaal hun geld van de rekening halen. Volgens Hoekstra brengt het aanhouden van grote hoeveelheden contant geld kosten en risico’s met zich mee. Zo is de opslag, verzekering, beveiliging en het transport van geld niet gratis. ,,Het effectieve rendement op contant geld is daardoor negatief”, tekent hij aan.

Quote

Vooralsnog kiezen banken ervoor om een negatieve rente op spaardeposito’s van consumen­ten te voorkomen.

Wopke Hoekstra (CDA)

Contant geld

Volgens Hoekstra heeft ECB-bestuurslid Benoit Coeuré er eerder op gewezen dat huishoudens pas overgaan op contant geld als de rentetarieven onder de grens van 0 procent komen. Tegelijkertijd wijst hij op onderzoek van de centrale bank van Canada. Die keek naar de situatie in verschillende landen waar de centrale bank al een negatieve rente hanteert. Uit dit onderzoek is volgens Hoekstra gebleken dat in die landen geen grootschalige onttrekkingen hebben plaatsgevonden.

In België geldt al een effectief verbod op negatieve rentes, al merkt Hoekstra daarbij op dat het daar om een bepaling gaat die inhoudt dat rente-inkomsten uit spaargeld zijn vrijgesteld van belasting mits er geen debetrente wordt gehanteerd. Hierdoor ligt het volgens Hoekstra voor de hand dat Belgische banken deposito’s aanbieden die aan deze voorwaarde voldoen.

In Duitsland wordt bovendien momenteel onderzoek gedaan naar een verbod op negatieve spaarrente. Zodra het resultaat van dat onderzoek er is zal Hoekstra dat bestuderen en contact opnemen met zijn Duitse collega’s. Afstemming binnen Europa verdient de voorkeur, meent Hoekstra. ,,Het is onwenselijk als maatregelen van bepaalde landen leiden tot een internationaal ongelijk speelveld en dit tot grootschalige verplaatsingen van deposito’s zou leiden.”

Wanneer sparen niets meer oplevert, moeten we volgens financieel journaliste Amanda Bulthuis meer gaan investeren. Bekijk hieronder haar uitleg in De Ochtend Show to go.