Foto ter illustratie.
Volledig scherm
Foto ter illustratie. © Shutterstock

Hulp voor vrouwen die gegijzeld worden in religieus huwelijk

Partners die weigeren mee te werken aan het ontbinden van een religieus huwelijk, kunnen daar in de toekomst door de rechter via een nieuwe wetsbepaling toe worden gedwongen. Minister Sander Dekker (VVD, Rechtsbescherming) wil zo vrouwen helpen die gevangen zitten in een huwelijk. 

Naar schatting komen elk jaar enkele honderden mensen vast te zitten in een religieus huwelijk. Vaak zijn dat moslimvrouwen. Zij kunnen geen kant op, omdat hun man weigert mee te werken aan het beëindigen van het islamitische huwelijk, ook al is er al wel sprake van een burgerlijke scheiding.  

Als de partner de religieuze scheiding niet accepteert, kan dat slachtoffers in grote problemen brengen. ,,Vrouwen kunnen vervolgd worden  door de gemeenschap, die de scheiding niet accepteert en bij een nieuwe relatie van mening is dat er sprake is van overspel'', zegt Shirin Musa van Femmes for Freedom. ,,Er zijn ook gevallen bekend van eerwraak.''

Partner moet meewerken

In het burgerlijk wetboek wordt nu een bepaling opgenomen waarin staat dat de rechter een partner kan bevelen mee te werken aan het ontbinden van een religieus huwelijk, 'mits de medewerking van de echtgenoot in redelijkheid kan worden verwacht'. 

Ook nu kan de rechter al besluiten om een man die niet meewerkt op last van een dwangsom dit bevel opleggen, maar er is geen apart wetsartikel voor. Daardoor gebeurt het in de praktijk weinig.

Minister Dekker hoopt dat de aanpassing van de wet leidt tot meer bewustwording bij 'zowel de echtgenoten zelf als bij hulpverleners, advocaten en de rechtelijke macht', schreef hij in april in een brief aan de Tweede Kamer.

Niet genoeg

Femmes for Freedom, dat al jaren strijdt voor slachtoffers van huwelijkse gevangenschap, stelt het op prijs dat Dekker de nieuwe bepaling in de wet opneemt.  ,,Maar het is wat ons betreft niet genoeg. Nederland zou ook in gesprek moeten gaan met landen zoals Pakistan, die Nederlandse echtscheidingsvonissen niet erkennen.''

Voor een algemene verplichting aan mensen om mee te werken aan hun religieuze huwelijksontbinding, waarvoor door sommige partijen wordt gepleit, voelt minister Dekker overigens niets. Hij beschouwt dat als 'een niet te rechtvaardigen inmenging in de wijze waarop mensen wensen om te gaan met hun geloof'.