Volledig scherm
PREMIUM
Hans van Soest © AD

Inburgering moet veel beter dan nu

CommentaarDe kwaliteit van de inburgeringscursus in Nederland moet omhoog, meent chef parlement Hans van Soest. Het huidige basisniveau is te laag om iemand een serieuze kans te geven op een baan. 

Quote

Jammer dat de nieuwe wet pas in 2020 ingaat, daarvoor is inburge­ring te belangrijk

Van iedereen die zich in Nederland komt vestigen, mag worden verwacht dat hij of zij de taal leert spreken. In zoverre was het niet gek dat het vorige kabinet de nadruk legde op de eigen verantwoordelijkheid van nieuwkomers. Alleen is er een verschil tussen mensen wijzen op hun verantwoordelijkheid en ze min of meer aan hun lot overlaten. De nieuwe inburgeringswet bleek zó ingewikkeld voor migranten, dat sinds de invoering ervan het percentage geslaagden met de helft daalde van 80 naar 39 procent, zo berekende de Algemene Rekenkamer.

Het nieuwe kabinet kiest voor meer realiteitszin. Het is leuk om principieel tegen asielzoekers en hun nareizende gezinsleden te zeggen dat ze zelf de taal maar moeten leren als ze hier komen, maar als dat in de praktijk leidt tot slechter ingeburgerde nieuwkomers, is uiteindelijk de hele samenleving de dupe. Migranten moeten nu nog zelf op zoek naar een cursus en zelf een lening aanvragen. Dat is voor de meesten gewoon te ingewikkeld. Bovendien zijn er bij veel cursusbureautjes allerlei misstanden. Uit cijfers van DUO blijkt dat van de asielzoekers die in 2015 en 2016 een verblijfsstatus kregen, het overgrote merendeel nog geen diploma heeft. En van de asielzoekers die wel slaagden, is dat bijna altijd op het laagste basisniveau. Uiteindelijk is taal essentieel om te kunnen meedoen in een samenleving. Juist daarom is het goed dat het nieuwe kabinet de inburgeringswet – ook al bestaat die pas vijf jaar – weer aanpast. Voortaan worden nieuwkomers weer bij de hand genomen door de gemeente. Dat klinkt soft, maar het is hard nodig. Bovendien blijven mensen die hun best niet doen gestraft worden met boetes.

Maar zeker zo belangrijk is dat in de nieuwe wet de taaleisen waar nieuwkomers aan moeten voldoen omhoog gaan. Het huidige basisniveau is te laag om iemand een serieuze kans te geven op een baan. Het is dan ook jammer dat de nieuwe wet pas in 2020 ingaat. Daarvoor is inburgering te belangrijk.