Volledig scherm
Ministers Grapperhaus (CDA) van Justitie en Veiligheid in gesprek met een politieagent © GUUS SCHOONEWILLE

Inspectie waarschuwt: te weinig mensen bij brandweer en politie

De Inspectie Justitie en Veiligheid vreest dat de politie, de forensische zorg, de brandweer en het gevangeniswezen kampen met een te krappe personele bezetting. Dat zegt de inspectiedienst in haar jaarbericht dat vanmiddag is gepresenteerd. De dienst is de waakhond van het ministerie van Justitie en Veiligheid en doet geregeld onderzoeken naar ernstige incidenten.

Daarbij kwamen volgens de dienst dus ook ‘rode draden’ naar voren, zoals de personele krapte. Dat is opvallend, omdat minister Ferd Grapperhaus (Justitie) bij herhaling in de Tweede Kamer heeft ontkend dat er grote personele problemen zijn bij de politie en in de forensische zorg. Hij investeerde overigens wel in extra mensen, maar te weinig, werd vanuit het veld geklaagd.

Het rapport van vandaag plaatst op z’n minst vraagtekens bij de koers van het kabinet. Volgens de inspectiedienst is er in ‘alle veiligheidsregio’s sprake’ van een ‘afnemende beschikbaarheid’ van brandweervrijwilligers. ,,De genomen maatregelen losten dit probleem niet volledig op. Dit kan leiden tot risico’s voor een snelle en effectieve brandweerzorg.”

Toekomstbestendig

Ook bij de politie moet de ‘het opleidingsbeleid en de strategische personeelsplanning’ beter, om het korps ‘toekomstbestendig’ te houden. ,,Gezien de leeftijdsopbouw van het korps zal vergrijzing de komende jaren leiden tot een hoge uitstroom van personeel.’’ De inspectie wijst erop dat ook in 2016 al risico’s ‘omtrent de personele bezetting’ bij de politie en het politieonderwijs zijn gesignaleerd.

Na bezoek aan zes penitentiaire inrichtingen zegt de inspectie daarnaast dat er ook daar problemen zijn met de beschikbaarheid ‘van met name uitvoerende medewerkers’. ,,De personele bezetting was afgenomen terwijl de populatie gedetineerden complexer werd. Medewerkers waren onvoldoende toegerust om deze problematiek te hanteren, ook omdat er door personeelskrapte nauwelijks ruimte was voor bijscholing.”

Hardnekkig

De Inspectie ziet overigens wel dat het gaat om ‘hardnekkige problemen’, waaraan organisaties ‘werken’ om dat te verbeteren. ,,In veel gevallen volgen zij aanbevelingen van de Inspectie op. Maar het betreft ingewikkelde thema’s die tijd en energie kosten en waarbij vaak veel partijen zijn betrokken.’’

Vorig jaar maakte minister Ferdinand Grapperhaus nog bijna 100 miljoen vrij om de werkdruk bij de politie te verlagen: