Met zijn pleidooi om miljonairs zwaarder te belasten geeft Rob Jetten zijn visitekaartje af als nieuwe fractieleider van D66.
Volledig scherm
Met zijn pleidooi om miljonairs zwaarder te belasten geeft Rob Jetten zijn visitekaartje af als nieuwe fractieleider van D66. © ANP

Jetten wil miljonairstaks

D66-fractieleider Rob Jetten wil dat Nederlanders die meer dan een miljoen euro bezitten meer vermogensbelasting gaan betalen. Voor kleine spaarders zou het tarief juist lager moeten zijn.

Volgens Jetten is er in de samenleving ‘een muur tussen de zekeren en de onzekeren ontstaan’. Om die muur te slechten ‘moeten we het ook hebben over vermogens’, zei hij vanmiddag in zijn Kerdijklezing in de Haagse Sociëteit De Witte.

,,Onze belasting op vermogen, vermogenswinst en vermogensoverdracht is de afgelopen decennia steeds verder verlaagd”, stelt Jetten. Tegelijkertijd krijgen mensen ‘die met veel pijn en moeite iets opzij zetten’ nauwelijks rente, terwijl mensen met een groter vermogen meer risico kunnen nemen en zo meer rendement behalen. ,,Met alle maatschappelijke gevolgen van dien”, aldus de fractieleider, die in oktober Alexander Pechtold opvolgde. 

Saillant

Volledig scherm
© ANP

Jetten zet zich af van de mogelijkheid om kinderen tot veertig jaar 100.000 euro belastingvrij te schenken voor de aankoop van een huis. Kinderen van gefortuneerde ouders krijgen daarmee een ‘nieuwe voorsprong’ in het leven, terwijl zij toch al in een bevoorrechte positie zitten, zegt Jetten: ,,Begrijp me niet verkeerd. Het is die trotse ouders en hun blije kinderen van harte gegund. Maar met het belonen van prestaties heeft het weinig te maken.”

D66 was altijd al voor een progressieve vermogensbelasting, waarbij het te betalen tarief oploopt naar gelang er meer vermogen is. Toch hield de partij bij de doorrekening van het laatste verkiezingsprogramma nog vast aan het huidige stelsel, waarin de tarieven al licht oplopen. Saillant detail is bovendien dat D66 in het vorige kabinet als constructieve oppositiepartij er mede voor zorgde dat de schenkingsvrijstelling tot 100.000 euro voor de aankoop van een huis werd verlengd.

‘Ouders met een museumkaart’

In zijn lezing stelt Jetten dat zekerheid ‘erfbaar’ is geworden. Hoogopgeleiden plukken volgens hem de vruchten van de globalisering, terwijl middelbaar en praktisch opgeleiden die globalisering juist als bedreiging zien. Voor die laatste groep is vast werk een zeldzaamheid, is een koopwoning buiten bereik en een huurwoning te duur, en stijgen de lonen nauwelijks. ,,De ene groep blijft achter, de andere vermeerdert de welvaart en geeft het door”, aldus Jetten.

Het is volgens de D66-aanvoerder zaak om de tweedeling tegen te gaan. Naast hogere belasting op grote vermogens bepleit hij de oprichting van de ‘nieuwe Nederlandse school’ waar een acceptatieplicht geldt en waar alle kinderen toegang hebben tot sportvelden, theaters, muziekhallen en studieruimtes. Door ‘privileges’ als pianoles, huiswerkbegeleiding en ‘ouders met een museumkaart’ toegankelijk te maken voor iedereen, moet voorkomen worden dat kinderen achterop raken.

Zelfbeheersing

Daarnaast pleit Jetten voor meer vaste banen en minimumtarieven voor zzp’ers en wil hij dat de ‘loonkloof’ wordt aangepakt. ‘Amerikaanse toestanden’ zijn er in Nederland volgens hem niet, maar tegelijkertijd spreekt hij het bedrijfsleven aan: ,,De CEO’s van de 21 grootste Nederlandse beursfondsen verdienen ondertussen 83 keer zo veel als een gemiddelde werknemer. Van onze CEO’s mogen wij meer rekenschap verwachten van hun voorbeeldfunctie. Meer oog voor de uitstraling van hun gedrag. Waar is de zelfbeheersing gebleven?”

De Kerdijk-lezing is vernoemd naar de negentiende-eeuwse sociaalliberale politicus Arnold Kerdijk. De lezing werd in voorgaande jaren uitgesproken door Job Cohen, Alexander Pechtold, Sybrand van Haersma Buma en Mark Rutte.

Volledig scherm
© ANP